Nazwa:
Methodology for AGency ENTerprise Architecture
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane sektorowi publicznemu