Nazwa:
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane sektorowi publicznemu