Nazwa:
FDIC Enterprise Architecture Framework
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane sektorowi publicznemu