Nazwa:
Treasury Enterprise Architecture Framework
Przeznaczenie:
Ramy dedykowane sektorowi publicznemu