Nazwa:
The Open Group Architecture Framework
Przeznaczenie:
Ramy uniwersalne
Źródło: