Konwersatorium: Czym jest jakość architektury korporacyjnej i jak ją mierzyć

Print Friendly
O wydarzeniu:

W ramach Katedry Informatyki Gospodarczej SGH uruchomiony został cykl konwersatoriów dotyczących architektury korporacyjnej  pt.: “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej” (w skrócie IMPAKT).

Tematyka tych spotkań związana jest z szeroko rozumianymi zagadnieniami architektury korporacyjnej – w szczególności przedstawieniem tej koncepcji w określonym kontekście – tj. zarządzania portfelem projektów, wytwarzania oprogramowania,  transformacji organizacji, zarządzania usługami IT, itp. W ramach konwersatoriów poruszane będą również aspekty metodyczne – czyli w jaki sposób powinno być wdrożone podejście architektoniczne w organizacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń występujących w świecie rzeczywistym.

Konwersatoria te będą odbywały się na terenie kampusu SGH, a udział w nich jest nieodpłatny (przy czym inicjatywa ta skierowana jest do firm i instytucji, które na własne potrzeby zainteresowane są wdrażaniem podejścia architektonicznego).

Najbliższe spotkanie odbędzie się 5-go marca w godzinach 16.15-18.15. Jego tematem wiodącym będą praktyczne aspekty związane z zarządzaniem jakością architektury korporacyjnej. Będziemy dyskutowali m.in. nt.: jak należy rozumieć pojęcie „dobra” architektura korporacyjna,  jakie są składowe modelu oceny jakości architektury korporacyjnej oraz jak oceniać jakość praktyki architektonicznej w organizacjach.

Pełne informacje o cyklu konwersatoriów dostępne są tutaj: http://architekturakorporacyjna.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-konwersatorium-interdyscyplinarne-i-metodyczne-problemy-architektury-korporacyjnej/3957/.

W ramach Katedry Informatyki Gospodarczej SGH uruchomiony został cykl konwersatoriów dotyczących architektury korporacyjnej  pt.: “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej” (w skrócie IMPAKT).

Tematyka tych spotkań związana jest z szeroko rozumianymi zagadnieniami architektury korporacyjnej – w szczególności przedstawieniem tej koncepcji w określonym kontekście – tj. zarządzania portfelem projektów, wytwarzania oprogramowania,  transformacji organizacji, zarządzania usługami IT, itp. W ramach konwersatoriów poruszane będą również aspekty metodyczne – czyli w jaki sposób powinno być wdrożone podejście architektoniczne w organizacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń występujących w świecie rzeczywistym.

Konwersatoria te będą odbywały się na terenie kampusu SGH, a udział w nich jest nieodpłatny (przy czym inicjatywa ta skierowana jest do firm i instytucji, które na własne potrzeby zainteresowane są wdrażaniem podejścia architektonicznego).

Najbliższe spotkanie odbędzie się 5-go marca w godzinach 16.15-18.15. Jego tematem wiodącym będą praktyczne aspekty związane z zarządzaniem jakością architektury korporacyjnej. Będziemy dyskutowali m.in. nt.: jak należy rozumieć pojęcie „dobra” architektura korporacyjna,  jakie są składowe modelu oceny jakości architektury korporacyjnej oraz jak oceniać jakość praktyki architektonicznej w organizacjach.

Pełne informacje o cyklu konwersatoriów dostępne są tutaj: http://architekturakorporacyjna.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-konwersatorium-interdyscyplinarne-i-metodyczne-problemy-architektury-korporacyjnej/3957/.

Organizator:
Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Miejsce: Gmach C SGH, Aleja Niepodległości 128 (róg Madalińskiego)
Data: 05.03.2013