gru
22

Plan Informatyzacji Państwa a architektura korporacyjna

Źródło: Andrzej Sobczak
Opublikowany w //
Print Friendly

Plan Informatyzacji Państwa (PIP) jest instrumentem planowania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych. Wprowadza go Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W projekcie Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 pojawiła się próba diagnozy, dlaczego realizacja wcześniejszego Planu Informatyzacji (obejmującego lata 2009-2010) nie była do końca sukcesem (a zdaniem niektórych należy uznać ją za klęskę).

Zdaniem autorów projektu PIP :

Konstrukcja PIP na lata 2007-2010 zawierała (…) istotną dysproporcję; projekty sektorowe były w nim reprezentowane silniej niż projekty ponadsektorowe. Brak zarządzania portfelowego, zarządzania architekturą korporacyjną, utworzenia jednolitego budżetu na informatyzację, realizowanego w ramach wydzielonej części budżetowej doprowadził do powstawania rozwiązań silosowych, dziedzinowych o zasięgu maksymalnie jednego resortu.

Ponadto autorzy projektu nowego PIP zauważają:

Nie sformułowano koncepcji jednolitego systemu informatycznego państwa, z dobrze zdefiniowanymi elementami architektury korporacyjnej oraz elementami koordynacji i zarządzania, w następstwie czego brakuje powiązań pomiędzy dziedzinowymi systemami poszczególnych resortów. Tracony jest w ten sposób efekt synergii możliwy do uzyskania dzięki modernizacji procesów administracyjnych, szczególnie realizowanych horyzontalnie, w poprzek wertykalnych systemów dziedzinowych.

Przy tak zdiagnozowanym problemie autorzy projektu nowego PIP postulują, aby:

wyposażyć urząd ministra właściwego ds. informatyzacji w kompetencję architekta systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Kompetencja taka pozwoli zapobiec dalszej separacji systemów dziedzinowych i obserwowanych redundancji przedsięwzięć informatyzacyjnych.
W kolejnym kroku zdaniem autorów projektu nowego PIP należy:
wprowadzić instytucję Głównego Architekta Systemów Informacyjnych Państwa, który opracuje mapę infrastruktury informatycznej państwa oraz będzie dbał o spójność tworzonych systemów z architekturą systemu informatycznego Państwa.
Wydaje się, że takie podejście jest gigantycznym krokiem do przodu jeżeli chodzi o postrzeganie zarządzania informatyzacją organizacji sektora publicznego (bo tak należy rozpatrywać planowane kroki). Jest to też próba odejścia od resortowego wdrażania IT w administracji publicznej.
Jedyną łyżką dziegciu może być formalne umocowanie planowanych ról – będą one związane z działem informatyzacja. Wydaje się, że bardziej optymalnie byłoby, gdyby umocować je na poziomie premiera (bo dopiero wówczas można byłoby mówić o architekturze korporacyjnej państwa, jako narzędziu koordynacji modernizacji państwa).
Aby jednak nie zakończyć tak pesymistycznie – zawsze można spojrzeć na planowane prace jako na początek drogi.  Czyli mówimy o architekturze korporacyjnej IT państwa (enterprise IT architecture) – a z czasem dojdziemy do architektury korporacyjnej państwa.

Andrzej Sobczak

Profesor, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Ma ponad 8 letnie doświadczenie we wdrażaniu koncepcji architektury IT i architektury korporacyjnej. Posiada certyfikaty TOGAF 8/9, ArchiMate 2.0, ITIL, MSP.

Polecane wpisy

TAGI DLA WPISU

Dyskusja do artykułu “Plan Informatyzacji Państwa a architektura korporacyjna

  1. Zarówno Plan Informatyzacji Państwa jak i architektura korporacyjna wymagają wiedzy w tym zakresie zarówno u kadry kierowniczej niższych szczebli administracyjnych jak i u “armii specjalistów” zdolnych realizować zadania wynikające z planu. Potrzebne są więc szkolenia i program rozwój indywidualnego pracowników!! póki co to mam wrażenie, że są tylko rozporządzenia i chęci :(

Dodaj komentarz

W celu wzięcia udziału w dyskusji jako zalogowany użytkownik możesz zalogować się poprzez jeden z poniższych serwisów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha Captcha Reload

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>