lip
08

Poszukiwany radca ministra do spraw architektury korporacyjnej państwa

Źródło: Andrzej Sobczak
Opublikowany w //
Print Friendly

govMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji poszukuje radcy ministra do spraw architektury korporacyjnej państwa. Osoba ta będzie zaangażowana w prace nad architektonicznym podejściem w administracji publicznej. Zainteresowane osoby proszone są o składanie niezbędnych dokumentów do Ministerstwa (listownie [pocztą tradycyjną] lub osobiście) do dnia 16.07.2015 r.  

Główne obowiązki:

 • uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji wizji architektonicznej infrastruktury informacyjnej państwa oraz definiowaniu i aktualizacji pryncypiów architektonicznych;
 • uczestnictwo w planowaniu i projektowaniu modeli architektury korporacyjnej państwa (w obszarze biznesowym, jak i IT) – dotyczących zarówno obecnego, jak i przyszłego działania podmiotów publicznych;
 • wspieranie planowania strategicznego w operacjonalizacji strategii biznesowej oraz strategii informatyzacji z punktu widzenia całościowych potrzeb państwa;
 • formułowanie i przegląd stosowania pryncypiów i standardów architektonicznych w odniesieniu do informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • tworzenie zasad (procesów i procedur) ładu architektonicznego i monitorowanie ich przestrzegania;
 • ocena zgodności realizacji projektów i programów z opracowanymi modelami architektury korporacyjnej;
 • przygotowywanie rekomendacji architektonicznych dla planowanych inicjatyw z zakresu informatyzacji;
 • nadzorowanie wdrażania i utrzymywania zestawu narzędzi informatycznych pełniących rolę repozytorium architektury korporacyjnej oraz stosowanie tych narzędzi.

Wymagania obligatoryjne, które musi spełniać osoba zainteresowana tym stanowiskiem:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w roli architekta korporacyjnego;
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w projektach informatycznych dotyczących wytwarzania
 • oprogramowania (po stronie działu IT lub działu biznesowego);
 • uczestnictwo w minimum jednej inicjatywie dotyczącej formułowania strategii IT lub strategii
 • biznesowej;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne
 • dotyczące architektury korporacyjnej;
 • umiejętność posługiwania się ramami architektonicznymi TOGAF;
 • wiedza w zakresie szyny integracyjnej (ESB), architektury zorientowanej usługowo (SOA),
 • tworzenia rozwiązań w architekturze n-warstwowej;
 • wiedza na temat dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT (np. ITIL, COBIT);
 • znajomość problematyki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • wiedza nt. wyceny inicjatyw IT;
 • umiejętność zbierania i analizy wymagań biznesowych oraz systemowych, umiejętność
 • modelowania procesów biznesowych, praktyczna znajomość UML i BPMN;
 • wiedza z zakresu tworzenia architektury systemów i sieci teleinformatycznych;
 • wiedza z obszaru podpisu elektronicznego i mechanizmów identyfikacji;
 • umiejętność posługiwania się wybranym systemem zarządzania repozytorium architektonicznym
 • oraz repozytorium wymagań architektonicznych;
 • znajomość metodyki zarządzania projektami lub programami;
 • znajomość Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i
 • Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność zarządzania ryzykiem;
 • zdolność analizy i syntezy informacji;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie informatyczne lub ekonomiczne;
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w roli architekta korporacyjnego;
 • doświadczenie w opracowywaniu studiów wykonalności dla nowych rozwiązań informatycznych
 • oraz zmian istniejących systemów;
 • doświadczenie przy realizacji projektów informatycznych realizowanych na rzecz jednostek sektora
 • finansów publicznych;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związanym z wdrażaniem systemów
 • informatycznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona certyfikatem;
 • certyfikat TOGAF,
 • certyfikat Archimate,
 • certyfikat PRINCE2 Foundation lub równoważny,
 • ukończone szkolenia z zakresu analizy biznesowej i systemowej;
 • znajomość branży informatycznej i rozwiązań teleinformatycznych;
 • ogólna znajomość problematyki prawa zamówień publicznych;
 • znajomość problematyki interoperacyjności rejestrów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
 • przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) i posiadane kwalifikacje.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 16 lipca 2015 r. na adres Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Andrzej Sobczak

Profesor, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Ma ponad 8 letnie doświadczenie we wdrażaniu koncepcji architektury IT i architektury korporacyjnej. Posiada certyfikaty TOGAF 8/9, ArchiMate 2.0, ITIL, MSP.

Polecane wpisy

TAGI DLA WPISU

Dodaj komentarz

W celu wzięcia udziału w dyskusji jako zalogowany użytkownik możesz zalogować się poprzez jeden z poniższych serwisów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha Captcha Reload

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>