kwi
01

Poszukiwany specjalista ds. architektury korporacyjnej państwa (to nie prima aprilis)

Źródło: Andrzej Sobczak
Opublikowany w //
Print Friendly

maicMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji poszukuje osoby, która byłaby zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty ds. architektury korporacyjnej państwa. Osoba ta będzie pracować w Wydziale Polityki Informatyzacji Państwa Departamentu Informatyzacji. Jaki będzie zakres głównych obowiązków zatrudnionego pracownika?

Do głównych zadań tej osoby będzie należało:

 • uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji wizji architektonicznej infrastruktury informacyjnej państwa oraz definiowaniu i aktualizacji pryncypiów architektonicznych;
 • uczestnictwo w planowaniu i projektowaniu modeli architektury korporacyjnej państwa
  (w obszarze biznesowym, jak i IT) – dotyczących zarówno obecnego, jak i przyszłego działania podmiotów publicznych;
 • wspieranie planowania strategicznego w operacjonalizacji strategii biznesowej oraz strategii informatyzacji z punktu widzenia całościowych potrzeb państwa;
 • formułowanie i przegląd stosowania pryncypiów i standardów architektonicznych
  w odniesieniu do informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • tworzenie zasad (procesów i procedur) ładu architektonicznego i monitorowanie ich przestrzegania;
 • ocena zgodności realizacji projektów i programów z opracowanymi modelami architektury korporacyjnej;
 • przygotowywanie rekomendacji architektonicznych dla planowanych inicjatyw
  z zakresu informatyzacji;
 • nadzorowanie wdrażania i utrzymywania zestawu narzędzi informatycznych pełniących rolę repozytorium architektury korporacyjnej oraz stosowanie tych narzędzi.

Jakie wymagania konieczne stawiane są przed kandydatami na to stanowisko?

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w roli architekta korporacyjnego;
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w projektach informatycznych dotyczących wytwarzania oprogramowania (po stronie działu IT lub działu biznesowego);
 • uczestnictwo w minimum jednej inicjatywie dotyczącej formułowania strategii IT lub strategii biznesowej;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące architektury korporacyjnej;
 • umiejętność posługiwania się ramami architektonicznymi TOGAF;
 • wiedza w zakresie szyny integracyjnej (ESB), architektury zorientowanej usługowo (SOA), tworzenia rozwiązań w architekturze n-warstwowej;
 • wiedza na temat dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT (np. ITIL, COBIT);
 • znajomość problematyki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • wiedza nt. wyceny inicjatyw IT;
 • umiejętność zbierania i analizy wymagań biznesowych oraz systemowych, umiejętność modelowania procesów biznesowych, praktyczna znajomość UML i BPMN;
 • wiedza z zakresu tworzenia architektury systemów i sieci teleinformatycznych;
 • wiedza z obszaru podpisu elektronicznego i mechanizmów identyfikacji;
 • umiejętność posługiwania się wybranym systemem zarządzania repozytorium architektonicznym oraz repozytorium wymagań architektonicznych;
 • znajomość metodyki zarządzania projektami lub programami;
 • znajomość Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność zarządzania ryzykiem;
 • zdolność analizy i syntezy informacji;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Jako wymagania dodatkowe, oczekuje się, że taka osoba ma:

 • wykształcenie wyższe magisterskie informatyczne lub ekonomiczne;
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w roli architekta korporacyjnego;
 • doświadczenie w opracowywaniu studiów wykonalności dla nowych rozwiązań informatycznych oraz zmian istniejących systemów;
 • doświadczenie przy realizacji projektów informatycznych realizowanych na rzecz jednostek sektora finansów publicznych;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związanym z wdrażaniem systemów informatycznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzona certyfikatem;
 • certyfikat TOGAF,
 • certyfikat Archimate,
 • certyfikat PRINCE2 Foundation lub równoważny,
 • ukończone szkolenia z zakresu analizy biznesowej i systemowej;
 • znajomość branży informatycznej i rozwiązań teleinformatycznych;
 • ogólna znajomość problematyki prawa zamówień publicznych;

Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku powinny składać dokumenty do dnia 7-go kwietnia pod adresem:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Królewska 27,
00-060 Warszawa

Andrzej Sobczak

Profesor, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Ma ponad 8 letnie doświadczenie we wdrażaniu koncepcji architektury IT i architektury korporacyjnej. Posiada certyfikaty TOGAF 8/9, ArchiMate 2.0, ITIL, MSP.

Polecane wpisy

TAGI DLA WPISU

Dodaj komentarz

W celu wzięcia udziału w dyskusji jako zalogowany użytkownik możesz zalogować się poprzez jeden z poniższych serwisów.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Captcha Captcha Reload

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>