Sprawdź, czy wykonujesz pracę architekta korporacyjnego

W ciągu ostatniego kwartału uczestniczyłem jako kierownik projektu w:

Jeżeli tworzę modele analityczne/architektoniczne, to posługuję się głównie:

Jeżeli tworzę modele analityczne/architektoniczne, to posługuję się głównie:

W ciągu ostatniego kwartału:

W przeciągu ostatniego kwartału rozmawiałem z wiceprezesem ds. operacji/sprzedaży/głównym dyrektorem na temat mojej pracy:

W przeciągu ostatniego kwartału występowałem na zebraniach wewnątrz IT gdzie omawiałem tworzone modele architektoniczne:

W przeciągu ostatniego kwartału rozmawiałem z "biznesem" na temat modeli architektonicznych:

W przeciągu ostatniego kwartału korzystałem głównie z takich metodyk/ram architektonicznych jak:

O postępach moich prac raportuję bezpośrednio:

W przeciągu ostatniego kwartału miałem styczność z takimi pracami jak:

Odpowiedź na pytania, aby uzyskać wynik.