sie
05

Scrum Master vs. Główny Architekt – czyli Scrum4EA (cz. I)

Źródło: Andrzej Sobczak
scrum

Od dłuższego czasu zastanawiam się, czy i w jakim stopniu można zastosować podejście agile na bazie Scrum do budowy architektury korporacyjnej (jako przeciwwagę do klasycznych sposobów – np. TOGAF). Moje rozważania metodyczne postaram się przybliżyć  w serii wpisów, które roboczo nazwałem ” Scrum4EA”. Na początek zacznę od rozważań ogólnych i jednego bardziej szczegółowego zagadnienia. Zgodnie z definicją Scrum jest to metodyka, która może być zastosowana do rozwiązywania złożonych problemów adaptacyjnych, w taki sposób, aby produktywnie i kreatywnie wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości. Zaliczana jest ona do metodyk zwinnych, zgodnych z manifestem Agile. Jej nazwa wywodzi się z młyna (scrum) w rugby. Analogia ta nawiązuje do szybkiego dopasowywania […..]

sty
29

Kontrakty architektoniczne w TOGAF

Źródło: Andrzej Sobczak
Kontrakt architektoniczny

W szerszym ujęciu kontrakt (łac. contractus) oznacza zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron (konsens), ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. W TOGAF’ie kontrakt  jest narzędziem ładu architektonicznego (Architecture Governance). Odzwierciedla on porozumienie zawarte przez zespół ds. architektury korporacyjnej (często w osobie Głównego Architekta) z drugą stroną i dotyczy on kwestii związanych z szeroko rozumianymi pracami architektonicznymi (lub realizacją rozwiązań na bazie tych prac). W zależności od tego, kim jest “druga strona” w TOGAFie mogą występować różnego rodzaju kontrakty. 

sty
03

TOGAF 9.1 – aktualizacja standardu de-facto w obszarze architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
TOGAF 9.1

Na początku grudnia 2011 r. konsorcjum The Open Group udostępniło wersję 9.1 ram architektonicznych TOGAF (The Open Group Architecture Framework).  Jest to pierwsza aktualizacja tych ram architektonicznych (nazwana Technical Corrigendum number 1), od 2009 r. kiedy to opublikowana została wersja 9.0. Pierwsze co rzuca się w oczy, to odchudzenie materiału(!). “The Book” – czyli specyfikacja standardu jest cieńsza o blisko 60 stron od wersji 9.0 Nie jest to dużo – ale, wydaje się że jest to dobry kierunek. Wprowadzone zmiany mają charakter kosmetyczno-porządkujący (podkreśla to nazwa wydania –  Technical Corrigendum). W szczególności oznacza to, że nie trzeba dokonywać re-certyfikacji (jeżeli ktoś […..]