kwi
01

Poszukiwany specjalista ds. architektury korporacyjnej państwa (to nie prima aprilis)

Źródło: Andrzej Sobczak
maic

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poszukuje osoby, która byłaby zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty ds. architektury korporacyjnej państwa. Osoba ta będzie pracować w Wydziale Polityki Informatyzacji Państwa Departamentu Informatyzacji. Jaki będzie zakres głównych obowiązków zatrudnionego pracownika?

lis
27

W wywiadzie dla PAP o architekturze korporacyjnej Państwa

Źródło: Andrzej Sobczak
pap

Na kanwie problemów z obsługą informatyczną wyborów samorządowych Pan Dr Jan Maciej Czajkowski (współprzewodniczący Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Społeczeństwa Informacyjnego) udzielił interesującego wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej. Z jednej strony odniósł się on w nim do problemów które już wystąpiły, antycypuje on w nim także problemy z systemem “Źródło”, który obecnie jest przygotowywany przez COI/MSW. Spora część wywiadu poświęcona jest jednakże podejściu architektonicznemu w administracji publicznej (w tym pryncypiom architektury korporacyjnej państwa).

cze
09

WEKTOR IT’2014 – czyli o dobrych wzorcach zarządzania IT w sektorze publicznym

Źródło: Andrzej Sobczak
wektorIT

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym zaprosić tych z Państwa, którzy pracują w jednostkach publicznych (w szczególności: administracji rządowej, samorządowej, spółkach skarbu państwa) na ogólnopolskie seminarium “Wzorce efektywnego zarządzania IT w sektorze publicznym”, które odbędzie się w dniu 26 czerwca (czwartek) na terenie kampusu SGH. Jest to wspólna inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Szkoły Głównej Handlowej. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęły Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  Co jest także nie bez znaczenia, udział dla przedstawicieli sektora publicznego jest nieodpłatny.

mar
23

O architekturze korporacyjnej w administracji publicznej – wystąpienie na konferencji Państwo 2.0

Źródło: Andrzej Sobczak
panstwo20

Już w najbliższy czwartek odbędzie się konferencja “Państwo 2.o”, która organizowana jest przez wydawnictwo IDG/dwutygodnik Computerworld. Tegoroczna edycja konferencji odbywa się pod hasłem: ‘Cyfrowy rozwój polski 2014-2020. Od informatyzacji do integracji”. Wspominam o tej konferencji dlatego, że będę miał tam przyjemność poprowadzić wykład “Wdrażanie podejścia architektonicznego w polskiej administracji publicznej”. O potrzebie realizacji tej koncepcji w administracji publicznej mówiłem w roku 2012 na tej samej konferencji. Moje wystąpienie spotkało się wtedy z tzw. życzliwym zainteresowaniem przedstawicieli jednostek publicznych i na tym się to skończyło. Dlatego obecnie jest mi szczególnie miło, kiedy Pani Minister Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i […..]

mar
21

Dwa słowa o Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Źródło: Andrzej Sobczak
pzip

Na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do pobrania jest robocza wersja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Jak piszą jego autorzy: “Program […] jest dokumentem strategicznym określającym kluczowe wyzwania w obszarze informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług e-administracji świadczonych obywatelom, w tym przedsiębiorcom oraz wymagań związanych z rozwojem nowoczesnego cyfrowego społeczeństwa w perspektywie 2020 r.” Materiał ten został upubliczniony w ramach konsultacji roboczych, których celem jest zebranie opinii o dokumencie oraz o tym, czy zaproponowany kierunek prac spełnia oczekiwania związane z procesami informatyzacji państwa. Konsultacje potrwają do 22 kwietnia 2013 r.

maj
27

Zastosowanie architektury korporacyjnej do budowy połączonego (zintegrowanego) e-rządu

Źródło: Andrzej Sobczak
Enterprise_Architecture_For_Connected_GOvernment

Z prawdziwą przyjemnością informuję, że w czerwcu 2012 roku pojawi się na rynku książka “Enterprise Architecture for Connected E-Government: Practices and Innovations”. Jest to zbiór artykułów przygotowanych przez praktyków i teoretyków pod redakcją dra Pallab Saha z National University w Singapurze. Miałem przyjemność być w Radzie Naukowej tego opracowania, stąd mam możliwość zapoznać się z tą pozycją, zanim będzie ona oficjalnie dostępna. Książka ta adresuje lukę istniejącą obecnie w literaturze w zakresie łączenia i zrozumienie relacji między dwoma istotnymi koncepcjami – tj. e-government oraz  architekturą korporacyjną państwa.

kwi
24

Co zrobić, żeby nie było nowego falstartu e-administracji?

Źródło: Andrzej Sobczak
Państwo 2.0

23 kwietnia Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji, przedstawił raport „Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji”. Na szczegółową lekturę i poszerzoną ocenę tego liczącego 89 stron dokumentu przyjdzie jeszcze czas, ale obecnie chciałbym podzielić się moimi refleksjami – jak zaprezentowana w nim wizja nowego otwarcia dla polskiej e-administracji wiąże się z koncepcjami architektonicznymi (a w szczególnością z koncepcją architektury korporacyjnej państwa).