mar
21

Dwa słowa o Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Źródło: Andrzej Sobczak
pzip

Na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do pobrania jest robocza wersja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Jak piszą jego autorzy: “Program […] jest dokumentem strategicznym określającym kluczowe wyzwania w obszarze informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług e-administracji świadczonych obywatelom, w tym przedsiębiorcom oraz wymagań związanych z rozwojem nowoczesnego cyfrowego społeczeństwa w perspektywie 2020 r.” Materiał ten został upubliczniony w ramach konsultacji roboczych, których celem jest zebranie opinii o dokumencie oraz o tym, czy zaproponowany kierunek prac spełnia oczekiwania związane z procesami informatyzacji państwa. Konsultacje potrwają do 22 kwietnia 2013 r.

maj
27

Zastosowanie architektury korporacyjnej do budowy połączonego (zintegrowanego) e-rządu

Źródło: Andrzej Sobczak
Enterprise_Architecture_For_Connected_GOvernment

Z prawdziwą przyjemnością informuję, że w czerwcu 2012 roku pojawi się na rynku książka “Enterprise Architecture for Connected E-Government: Practices and Innovations”. Jest to zbiór artykułów przygotowanych przez praktyków i teoretyków pod redakcją dra Pallab Saha z National University w Singapurze. Miałem przyjemność być w Radzie Naukowej tego opracowania, stąd mam możliwość zapoznać się z tą pozycją, zanim będzie ona oficjalnie dostępna. Książka ta adresuje lukę istniejącą obecnie w literaturze w zakresie łączenia i zrozumienie relacji między dwoma istotnymi koncepcjami – tj. e-government oraz  architekturą korporacyjną państwa.

kwi
24

Co zrobić, żeby nie było nowego falstartu e-administracji?

Źródło: Andrzej Sobczak
Państwo 2.0

23 kwietnia Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji, przedstawił raport „Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji”. Na szczegółową lekturę i poszerzoną ocenę tego liczącego 89 stron dokumentu przyjdzie jeszcze czas, ale obecnie chciałbym podzielić się moimi refleksjami – jak zaprezentowana w nim wizja nowego otwarcia dla polskiej e-administracji wiąże się z koncepcjami architektonicznymi (a w szczególnością z koncepcją architektury korporacyjnej państwa).

kwi
01

Architektura korporacyjna państwa w Computerworldzie

Źródło: Andrzej Sobczak
Panstwo20

W numerze 8/2012 Computerworld z dnia 27 marca b.r. opublikowany został artykuł Moniki Tomkiewicz pt. “Cyfrowe państwo korzysta z informacji”. Jest to sprawozdanie z konferencji zorganizowanej w połowie marca przez Computerworld  “Państwo 2.0. Zarządzanie i usługi w cyfrowej perspektywie”. Konferencję tą otworzył Minister ds. Cyfryzacji Michał Boni. W inauguracyjnym wystąpieniu stwierdził on, że dokonanie skokowego rozwoju społeczeństwa  Polski do roku 2020 zależeć będzie od modelu działania administracji publicznej – otwartej na potrzeby obywateli, wspierającej ich udział w życiu publicznym, oferującej sprawnie funkcjonujący system usług publicznych.

lut
21

O architekturze korporacyjnej państwa na konferencji “Państwo 2.0″

Źródło: Andrzej Sobczak
Państwo 2.0

W dniach 14-15 marca w Warszawie odbędzie się zorganizowana przez IDG Poland druga edycja konferencji “Państwo 2.0“. Wystąpią na niej przedstawiciele administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, reprezentanci firm a także osoby ze środowiska akademickiego. Organizatorzy deklarują, że na konferencji przedstawione zostaną konkretne, oparte na przykładach z Polski i ze świata, rozwiązania i możliwości wspomagania działań urzędów i instytucji publicznych z użyciem technik informacyjnych i komunikacyjnych. Omówione będą warunki i okoliczności niezbędne do efektywnego posługiwania się narzędziami ICT w pracy administracji publicznej – zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym. Zaprezentowane zostaną również perspektywy rozwoju najważniejszych projektów teleinformatycznych w naszym […..]

lut
05

Architektura korporacyjna państwa – próba diagnozy

Źródło: Andrzej Sobczak
Architektura Korporacyjna Państwa

Architekturę korporacyjną państwa definiuję jako bazujące na modelach i pryncypiach architektonicznych narzędzie (mechanizm) strategicznego zarządzania modernizacją państwa realizowaną przy pomocy technologii informacyjnych.

gru
22

Plan Informatyzacji Państwa a architektura korporacyjna

Źródło: Andrzej Sobczak
Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa (PIP) jest instrumentem planowania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych. Wprowadza go Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W projekcie Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 pojawiła się próba diagnozy, dlaczego realizacja wcześniejszego Planu Informatyzacji (obejmującego lata 2009-2010) nie była do końca sukcesem (a zdaniem niektórych należy uznać ją za klęskę).