gru
20

Architekt rozwiązania vs. architekt korporacyjny

Źródło: Andrzej Sobczak
Architektura rozwiązania

Takie firmy jak Oracle, Cisco, SAP, HP, IBM posiadają osoby zatrudnione na stanowiskach określanych mianem architektów rozwiązań (solution architect), ale nie precyzują konkretnie, czym te osoby dokładnie się zajmują. Na pewno, nie pracują one na poziomie kodu oprogramowania. Aby doprecyzować tą rolę najpierw należy wyjaśnić czym jest architektura rozwiązania (solution architecture). Przeważnie, architektura rozwiązania tworzona jest w ramach pojedynczego projektu (lub rzadziej programu). Tworząc ją powinno rozpocząć się od zrozumienia problemu biznesowego (co może zostać udokumentowane w scenariuszu biznesowym), a następnie powinno się przejść na poziom projektowania systemu lub podsystemu. Należy jednak cały czas uwzględniać tutaj wymagania i pryncypia architektoniczne wynikające z […..]