paź
22

Zarządzanie informatyką – obszar badawczy rozwijany na SGH

Źródło: Andrzej Sobczak
sgh

Jak być może Państwo wiecie jestem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Szkole Głównej Handlowe w Warszawie. Od samego początku pracuję w Katedrze Informatyki Gospodarczej funkcjonującej w ramach Kolegium Analiz Ekonomicznych. Przez ostatnie trzy lata kierowałem Zakładem Systemów Informacyjnych, który działał w ramach tej Katedry. Celowo i świadomie piszę o tym w czasie przeszłym. Od października b.r. Katedra Informatyki Gospodarczej została przekształcona w jednostkę większą – tj. Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Ja natomiast objąłem funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Informatyką. 

paź
17

Czasopisma naukowe dla ambitnego architekta korporacyjnego

Źródło: Andrzej Sobczak
nauka

Ponad ćwierć wieku temu John Zachman (wówczas pracownik firmy IBM) opublikował w czasopiśmie „IBM Systems Journal” artykuł pt. A Framework for Information Systems Architecture. Opracowanie to uważa się za narodziny subdziedziny zarządzania/IT określanej potocznie mianem „architektura korporacyjna”. Od tego momentu powstało całe mnóstwo książek i artykułów poświęconych tej problematyce. W większości jednak przypadków materiały te były tworzone przez praktyków dla praktyków. Dopiero książka „Enterprise Architecture As Strategy: Creating a Foundation for Business Execution” opublikowana w 2006 r. przez Jeanne W. Ross, Petera Weilla oraz Davida Robertsona spopularyzowała tą problematykę w środowisku akademickim. Niewątpliwie wpłynęła na to renoma autorów – pracujących […..]

paź
01

Bariery wdrażania EA w Polsce

Źródło: Andrzej Sobczak
swiatlo_czerwone

Od czerwca do sierpnia tego roku przeprowadziłem trzecią edycję ogólnopolskich badań nt. stanu wdrażania architektury korporacyjnej w naszym kraju. Jedno z zagadnień, które poruszałem w ramach badania, dotyczyło barier jakie występują przy takich inicjatywach. Najważniejszą barierą okazał się brak świadomości u decydentów. W skali 1-5 (gdzie 1 – oznacza minimalną barierę, 5 – maksymalną) kwestia świadomości uzyskała średnią 4.4 (w roku 2012 była to wartość 4.1). Wydaje się, że bariera ta może być pokonana jedynie przez powolną edukację i uświadamianie decydentów, że warto podjąć temat architektury korporacyjnej. Dodatkowo można pokazać przykłady innych organizacji, w których takie prace już się toczą (np. w […..]