sie
01

Architektura korporacyjna w lustrze

Źródło: Andrzej Sobczak
lustro

Do napisania tego wpisu skłoniła mnie lektura wątku na LinkedIn pod znamiennym tytułem: “How can we make Enterprise Architecture sexy?“. Przy czym wątek ten dostępny jest jedynie dla członków grupy “Enterprise Architects Only”.  Wątek ten został zainicjowany przeze Corey’a Balko, który pełni funkcję “Enterprise Architecture & Portfolio Management” w firmie Intact Technology.  Najciekawsze na tym wątku były dla mnie dwa wpisy: Samuela Ramosa oraz Colina Metcalfe. Wyłania się z nich niezbyt optymistyczny (można wręcz rzec:  bardzo smutny) obraz. W dalszym ciągu – również na świecie – architektura korporacyjna jest postrzegana jako domena IT (a nie biznesu). Co więcej “Biznes” ciągle daje […..]

paź
22

Konsekwencje krótkoterminowej orientacji działania firmy

Źródło: Andrzej Sobczak
short_term

Z badań, jakie przeprowadziłem nt. wdrażania koncepcji architektury korporacyjnej w Polsce wynika, że jedną z największych barier odnośnie do tej koncepcji jest brak szybko widocznych rezultatów. Obecnie,w trudnych ekonomicznie czasach, oczekuje się bowiem, że korzyści z przedsięwzięcia IT pojawią się w kilka miesięcy, a nie kilkanaście bądź nawet dłużej. Można więc stwierdzić, że dominuje krótkoterminowa orientacja działania firmy. Ale ma ona swoje negatywne konsekwencje w działaniach organizacji.

paź
01

Bariery wdrażania EA w Polsce

Źródło: Andrzej Sobczak
swiatlo_czerwone

Od czerwca do sierpnia tego roku przeprowadziłem trzecią edycję ogólnopolskich badań nt. stanu wdrażania architektury korporacyjnej w naszym kraju. Jedno z zagadnień, które poruszałem w ramach badania, dotyczyło barier jakie występują przy takich inicjatywach. Najważniejszą barierą okazał się brak świadomości u decydentów. W skali 1-5 (gdzie 1 – oznacza minimalną barierę, 5 – maksymalną) kwestia świadomości uzyskała średnią 4.4 (w roku 2012 była to wartość 4.1). Wydaje się, że bariera ta może być pokonana jedynie przez powolną edukację i uświadamianie decydentów, że warto podjąć temat architektury korporacyjnej. Dodatkowo można pokazać przykłady innych organizacji, w których takie prace już się toczą (np. w […..]