wrz
23

Wzorce, style i architektury referencyjne – miszmasz terminologiczny

Źródło: Andrzej Sobczak
patterns

Analizując materiały poświęcone architekturze oprogramowania/architekturze korporacyjnej często spotyka się z określeniami: wzorzec architektoniczny, styl architektoniczny, architektura referencyjna. Niestety często pojęcia te są mylone lub stosowane w niewłaściwym kontekście. Niniejszy tekst ma pomóc uporządkować tą problematykę. Wzorzec architektoniczny, według : L. Bassa, P. Clementsa i R. Kazmana stanowi podstawowy element projektowania architektury systemu, który wykorzystywany jest do tworzenia stylów architektury i modeli referencyjnych. Wzorzec architektoniczny definiuje się jako rozwiązanie architektoniczne mające wpływ na cechy jakościowe budowanego systemu w zakresie jego dostępności, modyfikowalności, efektywności, bezpieczeństwa, testowalności, używalności.

lip
18

Specyfika branżowa we wdrażaniu architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
specyfika

Jednym z możliwych kierunków dopasowania praktyki architektonicznej do potrzeb organizacji jest uwzględnienie aspektów branżowych. Chciałbym to przedstawić na przykładzie instytucji finansowych, które są bardzo często liderami w stosowaniu podejścia architektonicznego. Jednym z najgorszych wzorców wdrażania architektury korporacyjnej w organizacji jest ścisłe (można rzec: bezrefleksyjne) trzymanie się podejść metodycznych – takich jak np. TOGAF. Jak najbardziej jest to standard de-facto w tym obszarze (i zawiera wiele inspirujących treści), ale niewskazana jest jego literalna implementacja. Mówią zresztą o tym sami twórcy TOGAF’a, którzy wskazują, że niezbędne jest dopasowanie co najmniej słownictwa, procesów oraz produktów architektonicznych (wraz ze składającymi się na te  produkty artefaktami) do […..]

wrz
21

IMPAKT po przerwie wakacyjnej – czyli I Spotkanie Architektów Instytucji Finansowych

Źródło: Andrzej Sobczak
impakt

Chciałbym, po przerwie wakacyjnej. zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w IV – specjalnej – edycji konwersatorium “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej” (w skrócie IMPAKT), które będzie miało miejsce 15 października (wtorek) w Warszawie w godzinach 12.00-17.00 na terenie kampusu SGH. Ta edycja konwersatorium będzie dedykowana wdrażaniu koncepcji architektonicznych w instytucjach sektora finansowego (tj. banków, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, itp.). Oczywiście udział w spotkaniu jest nieodpłatny, wymagana jest wcześniejsze rejestracja (dotyczy to również osób, które brały udział w poprzednich edycjach konwersatorium). Gośćmi specjalnymi konwersatorium będą przedstawiciele banków Nordea, ING oraz BNP Paribas.

lut
15

BIAN i The Open Group podejmują współpracę

Źródło: Andrzej Sobczak
The_Open_Group_BIAN

13-go lutego 2012 r. w Londynie ogłoszono, że BIAN (The Banking Industry Architecture Network) oraz The Open Group ( konsorcjum będące twórcą m. in. ram architektonicznych TOGAF, obecnie odpowiedzialne również za rozwój języka ArchiMate) podjęły współpracę, której celem będzie integracja ram architektonicznych wypracowywanych do tej pory niezależnie przez te organizacje. BIAN dostarcza bowiem podejście architektoniczne dedykowane sektorowi bankowemu, zaś The Open Group generyczne ramy architektoniczne.