sie
24

Jak można na nowo rozszyfrować skrót CTO?

Źródło: Andrzej Sobczak
cto

Do tej pory skrót CTO rozszyfrowywałem jako Chief Technology Officer lub jako Chief Technical Officer (CTO). W artykule Mary K. Pratta, opublikowanym jeszcze w 2007 roku w angielskiej edycji tygodnika Computerworld, CTO przestawiany jest jako osoba umocowana na poziomie zarządu (tzw. C-Level) , która odpowiada nie tylko za nadzorowanie bieżących zasobów technologicznych ale, co ważniejsze, za wizję rozwoju technologicznego organizacji, w celu  jak najlepszego wsparcia biznesu. O pozycji i zakresie odpowiedzialności CTO decyduje bardzo często branża. W przypadku firmy telekomunikacyjnej CTO może odpowiadać za całą infrastrukturę telekomunikacyjną, w przypadku firmy wydobywczej – za całość rozwiązań technicznych z tym związanych. W części organizacji CTO jest tożsamy z CIO […..]

sie
02

Polecam artykuł: “CIO coraz mniej ważny?”

Źródło: Andrzej Sobczak
cio

Pan Andrzej Gontarz, wiceprezes fundacji “Instytut mikroMakro” przygotował na potrzeby dwutygodnika ComputerWorld bardzo inspirujący artykuł pt.: “CIO coraz mniej ważny?”. Zaczyna się on tak: “Przedstawiciele działów IT żyją w mitycznym przekonaniu o własnej wyjątkowości i ponadprzeciętnych możliwościach działania, mając jednocześnie silne poczucie niedoceniania swoich starań i kompetencji przez resztę organizacji. Pora wreszcie skończyć z mrzonkami o wyjątkowej roli CIO w firmie. Dział IT w organizacji jest tak samo ważny jak każdy inny. Liczy się na tyle, na ile potrafi być użyteczny dla przedsiębiorstwa w ramach swojej specjalności i na ile przedsiębiorstwo potrafi wykorzystać jego fachowy potencjał”. Cały tekst jest dostępny nieodpłatnie […..]

lip
05

Gdzie w organizacji umieścić zarządzanie portfelem aplikacji?

Źródło: Andrzej Sobczak
lokalizacja

Obserwując dyskusję, jaka wywiązała się pod wpisem dotyczącym próby definicji pojęcia “aplikacja” można stwierdzić, że zarządzanie portfelem aplikacji (Application Portfolio Management) jest gorącym tematem. W większości organizacji zespół odpowiedzialny za APM  umieszczony jest wewnątrz działu IT. W praktyce bardzo często osoby z tego zespołu nie raportują jednak do osoby kierującej tym działem, ale do szefa rozwoju aplikacji/IT – a ten dopiero do osoby kierującej działem IT. Jakie rodzi to konsekwencje?

maj
26

Czy polskie firmy są gotowe do rekrutacji architektów korporacyjnych?

Źródło: Andrzej Sobczak
cv

Do przygotowania tego wpisu zainspirował mnie artykuł pt.: “Firmy na ślepo szukają dobrych pracowników“, który ukazał się w Rzeczpospolitej On-Line w dniu 26.05.2013. Zacząłem się zastanawiać, na ile tezy w nim postawione da się uogólnić na proces rekrutacyjny architektów korporacyjnych. Tekst ten zaczyna się od zdania: “Co drugi z dyrektorów personalnych na świecie twierdzi, że mimo kryzysu i wysokiego bezrobocia trudno znaleźć idealnych kandydatów do pracy. Wśród polskich szefów HR pesymistów jest dwukrotnie mniej, co jednak wcale nie znaczy, że sobie lepiej radzą ze zdobyciem dobrych pracowników.” Zacząłem się zastanawiać jak ta sytuacja wygląda w polskich firm w obszarze architektury […..]

mar
08

O raportowaniu działań związanych z architekturą korporacyjną

Źródło: Andrzej Sobczak
Raportowanie

Po czym można rozpoznać dojrzałość organizacji jeżeli chodzi o zarządzanie architekturą korporacyjną? Moim zdaniem – można uzyskać taką informację niewprost, ale poprzez analizę miejsca (funkcji w organizacji) do której raportuje Główny Architekt. Jeżeli organizacja postrzega architekturę korporacyjną jedynie poprzez pryzmat zagadnień związanych z IT (czyli de-facto mamy do czynienia z architekturą IT zamiast architekturą korporacyjną), to wówczas Główny Architekt raportuje o swoich pracach do CIO (czyli na poziom wiceprezesa organizacji) lub nawet częściej do szefa IT (poziom dyrekcji).

sty
16

Agenda CIO’2012 w kontekście architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
Agenda CIO

W styczniowym numerze polskiej edycji magazynu CIO podjęto próbę sformułowania “Agendy CIO na rok 2012″, rozumianej jako listy najważniejszych wyzwań i zadań dla polskich dyrektorów informatyki na rok 2012.