lip
11

Który standard IT jest najmniej praktyczny?

Źródło: Andrzej Sobczak
akademia

Standardy to zebrana i sprawdzona w praktyce wiedza pochodząca z wielu przedsięwzięć. Ich właściwe zastosowanie pozwala zapobiec pojawieniu się w organizacji błędów popełnionych już wcześniej przez innych. Ponadto ułatwiają one komunikację zarówno wewnątrz jednostki (zwłaszcza na linii IT-biznes) jak również z jej otoczeniem zewnętrznym (w tym z dostawcami rozwiązań). Praktycznie każdy obszar tematyczny IT ma swojej standardy (przy czym w większości są to standardy de-facto – tj. są niezwykle popularne, ale nie zostały one zatwierdzone przez żadną formalną organizację standaryzacyjną typu ISO).  Jakiś czas temu zapytałem użytkowników Akademii Standardów IT, który z 8 standardów jest ich zdaniem najmniej użyteczny (można było […..]

kwi
23

“Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym” – zaproszenie na ogólnopolskie seminarium

Źródło: Andrzej Sobczak
diuna

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym zaprosić wszystkich przedstawicieli jednostek sektora publicznego do nieodpłatnego  udziału w ogólnopolskim seminarium “Od centrum kosztów do centrum innowacji – czyli jak zmienić rolę działów informatyki w jednostkach sektora publicznego“. Seminarium to odbędzie się 13 czerwca 2013 r. na terenie kampusu SGH. Nieskromnie napiszę, że udało mi się zaprosić do uczestnictwa prawdziwych liderów w polskim sektorze publicznym – którzy postrzegają informatykę, nie jako przykry obowiązek, ale szansę świadczenia innowacyjnych usług publicznych na rzecz obywateli. Wśród uczestników seminarium są m.in. Pan Andrzej Ręgowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji), Pan Dariusz Śpiewak (Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. Informatyki), Pan Przemysław […..]

kwi
10

O potrzebie łączenia podejść metodycznych

Źródło: Andrzej Sobczak
Laczenie_podejsc

Pomimo, że architektura korporacyjna kładzie szczególny nacisk na całościowe (holistyczne) ujęcie należy mieć świadomość, że koncepcja ta musi harmonijnie współistnieć z innymi obszarami funkcjonowania każdej organizacji.