lis
12

Zmierzmy się z terminologią dotyczącą EA

Źródło: Andrzej Sobczak
bokser

Jedną z podstawowych barier, która w istotny sposób spowalnia upowszechnianie się architektury korporacyjnej jest brak ogólnie uzgodnionej terminologii.  W Polsce jest to szczególnie trudne, bo nakładają się na to kwestie związane z tłumaczeniami z języka angielskiego. Postanowiłem rozpocząć prace, które powinny docelowo (chociaż mam świadomości jak odległy jest to horyzont czasowy) doprowadzić do ujednolicenia w Polsce terminologii z zakresu architektury korporacyjnej. Jako punkt wyjścia potraktowałem ramy architektonicznej TOGAF w wersji 9.1 oraz oficjalny słownik angielsko-polski (mający status standardu The Open Group) dotyczący tych ram. Ponieważ jednak w polskich organizacjach, w których występuje praktyka architektoniczna stosowana jest szersza terminologia, niż wynikająca z samego TOGAF’a […..]