gru
07

Szukamy liderów w obszarze architektury, czyli zaczynamy III ogólnopolskie badanie “Architektura korporacyjna w Polsce”

Źródło: Andrzej Sobczak
research

W ostatnich tygodniach na serwisie ArchitekturaKorporacyjna.pl pojawiło się zdecydowanie mniej wpisów niż zwykle. Spowodowane to było przygotowaniem do uruchomienia III edycji ogólnopolskich badań “Architektura korporacyjna w Polsce”. Ta edycja będzie o tyle nietypowa, gdyż oprócz badań ankietowych planujemy przeprowadzić pogłębione wywiady eksperckie. Pozwoli nam to wyłonić liderów wdrażania koncepcji architektonicznych w Polsce. Prace te są prowadzone w ramach Zakładu Zarządzania Informatyką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat medialny nad tym przedsięwzięciem objął dwutygodnik Computerworld. Podsumowanie uzyskanych wyników planowane jest na przełomie I i II kwartału 2015 r.

cze
30

Jak ocenić efektywność praktyki architektonicznej?

Źródło: Andrzej Sobczak
practice

W chwili obecnej nie ma jednej, powszechnie obowiązującej definicji czym jest praktyka architektoniczna (przy czym na pewno nie można utożsamiać jej z wydziałem / pionem / biurem architektonicznym). To jeden z powodów, dlaczego tak ciężko jest oceniać jej efektywność. Pomimo trudności definicyjnych okazuje się jednak, że praktyka architektoniczna jest coraz częściej wdrażana w dużych organizacjach na całym świecie. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez firmę analityczną Gartner (w 2012 r.) aż 77% badanych organizacji planuje (lub już realizuje) przedsięwzięcia z zakresu architektury korporacyjnej. 

maj
25

Ciągle niska dojrzałość praktyki architektonicznej

Źródło: Andrzej Sobczak
hero

Co jakiś czas w sieci WWW publikowane są wyniki badań przeprowadzonych nt. stopnia dojrzałości  praktyki architektonicznej w organizacjach na całym świecie. Najczęściej ich źródłem są duże firmy badawcze – takie jak Gartner czy też Forrester Research. Kilkanaście dni temu trafiłem na ogólne wyniki analiz z kwietnia b.r. w tym obszarze, które zostały przeprowadzone na terenie USA i Kanady na ponad 200 organizacjach przez mniej znaną (zwłaszcza w Polsce) firmę Computer Economics. Firma ta specjalizuje się w przeprowadzaniu badań ilościowych w obszarze zarządzania IT. Co ciekawe zajmuje się tym aż od roku 1979.

mar
12

Metody oceny efektywności/dojrzałości praktyki architektonicznej – II konwersatorium IMPAKT

Źródło: Andrzej Sobczak
impakt

Chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w II edycji konwersatorium “Interdyscyplinarne i metodyczne problemy architektury korporacyjnej” (w skrócie IMPAKT), które będzie miało miejsce 16 kwietnia  (wtorek) w Warszawie w godzinach 16.15-18.30 na terenie kampusu SGH. W pierwszym konwersatorium wzięło udział ponad 30 osób (niektórzy przyjechali nawet z Krakowa :) ). Ta edycja konwersatorium dotyczyć będzie praktycznych metod oceny oceny efektywności/dojrzałości praktyki architektonicznej w organizacjach. Oczywiście udział w spotkaniu jest nieodpłatny, wymagana jest wcześniejsze rejestracja (dotyczy to również osób, które brały udział w I edycji konwersatorium).

paź
08

Czy dojrzałość praktyki EA jest ważna?

Źródło: Andrzej Sobczak
wzrost

Często w rozmowach z organizacjami zainteresowanymi wdrażaniem koncepcji architektury korporacyjnej pojawia się pytanie, jakie korzyści to przynosi. Częściową odpowiedź na to zagadnienie można znaleźć w badaniach firmy SAP. Zostały one opublikowane w roku 2012 w opracowaniu “Developing a Business Case and Road Map for Mature EA Practices to Maximize Value in IT Investments”. W badaniach tych uczestniczyło 60 firm z całego świata, reprezentujących wszystkie najważniejsze branże. Z uzyskanych danych wynika, że im wyższy poziom dojrzałości praktyki architektonicznej, tym organizacja osiąga szereg korzyści – zarówno na poziomie nakładów na IT, jak również w zakresie zwiększenia efektywności realizacji projektów.

maj
20

Katalog KPI dla architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
kpi

Rozpoczynając wdrażanie praktyki architektonicznej w organizacji bardzo często pojawia się pytanie, jak ocenić postępy prac i jak zmierzyć korzyści związane z zastosowaniem podejścia architektonicznego.