gru
31

Slack – pomysł na zwiększenie innowacyjności i elastyczności organizacji

Źródło: Andrzej Sobczak
slimak

Na blogu AgileCoaching.pl jakiś czas temu opublikowany został wpis “Slack – Tom DeMarco”. Przedstawiono w nim pojęcie “slack”, które wprowadził Tom DeMarco. Dla przypomnienia, jest on autorem takich książek jak “Zdążyć Przed Terminem – opowieść o zarządzaniu projektami”, “Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły” czy też “Luz. Jak Uniknąć Wypalenia Się, Zapracowania i Mitu Absolutnej Sprawności”. To właśnie w tej ostatniej książce zafunkcjonowało pojęcie “slack” – tłumaczone na język polski jako “luz”. Autor definiuje slack jako “The way you invest in change. Slack represents operational capacity sacrificed in the interest  of long-term health.”

paź
23

Czy dobre praktyki zarządzania mają sens?

Źródło: Andrzej Sobczak
best_practices

Cały czas twierdzę, że zagadnienia związane z architekturą korporacyjną są raczej domeną obszaru zarządzania, a nie informatyki (mimo, że polskie realia temu niestety przeczą – dlatego u nas dominuje koncepcja “Enterprise IT Architecture”, a nie “Enterprise Architecture”). Jeżeli tak, to podejście architektoniczne może być potraktowane jako jedna z dobrych praktyk zarządczych (oprócz np. zarządzania przez cele, strategicznej karty wyników, lean manufacturing itp.).  Wspominam o tym, bo ostatnio przeczytałem artykuł Nicholasa Blooma, Raffaella Saduna oraz Johna Van Reenena pt. “Zarządzanie a wyniki: fakty i dowody”, który ukazał się w marcowym numerze Harvard Business Review Polska (03/2013). Autorzy omówili w nim wyniki badań, które dotyczyły próby weryfikacji […..]

lis
02

Stany skupienia materii a architektura korporacyjna

Źródło: Andrzej Sobczak
stany skupienia

Z lekcji fizyki pamiętamy, że materia może występować w trzech (co do zasady, bo są od tego liczne odstępstwa) stanach skupienia. Stan skupienia, w którym dana substancja występuje, określa jej podstawowe właściwości fizyczne. Wynika on z układu oraz zachowania cząsteczek tworzących daną substancję. Mamy więc do czynienia ze stanem gazowym (w którym substancja przyjmuje objętość i kształt naczynia, zajmuje całą dostępną przestrzeń),  stanem ciekłym (w którym trudno zmienić objętość, a kształt łatwo) oraz wreszcie stanem stałym (w którym objętość i kształt są w zasadzie zachowane). Ktoś może zapytać się, po co takie repertorium z podstaw fizyki, na serwisie poświęconym problematyce architektury korporacyjnej?

paź
08

Czy dojrzałość praktyki EA jest ważna?

Źródło: Andrzej Sobczak
wzrost

Często w rozmowach z organizacjami zainteresowanymi wdrażaniem koncepcji architektury korporacyjnej pojawia się pytanie, jakie korzyści to przynosi. Częściową odpowiedź na to zagadnienie można znaleźć w badaniach firmy SAP. Zostały one opublikowane w roku 2012 w opracowaniu “Developing a Business Case and Road Map for Mature EA Practices to Maximize Value in IT Investments”. W badaniach tych uczestniczyło 60 firm z całego świata, reprezentujących wszystkie najważniejsze branże. Z uzyskanych danych wynika, że im wyższy poziom dojrzałości praktyki architektonicznej, tym organizacja osiąga szereg korzyści – zarówno na poziomie nakładów na IT, jak również w zakresie zwiększenia efektywności realizacji projektów.