sie
26

Architekt korporacyjny jako facylitator

Źródło: Andrzej Sobczak
plywanie

Jakiś czas temu zastanawiałem się, jak można scharakteryzować główną rolę architekta korporacyjnego w organizacji. Jak dla mnie odpowiada on przede wszystkim za  pomoc innym w realizacji zamierzonych celów organizacji  i podnosi jakość wspólnej pracy. Mam świadomość, że podejście to jest odległe od ogólnie przyjętego spojrzenia na działalność architekta korporacyjnego. Po pierwsze akcentuje ono usługową rolę architektów (nie powinni oni działać sami dla siebie). Po drugie architekcie wspierają osiąganie celów organizacji, a nie własnych (bądź poszczególnych działów), wreszcie koncentruje się na współpracy – czyli aspektach miękkich – a nie projektowaniu konkretnych rozwiązań (czy to biznesowych, czy to IT).