mar
01

Bimodalne IT a sprawa architektoniczna

Źródło: Andrzej Sobczak
fast_slow

W połowie 2014 roku Gartner wprowadził i zaczął promować koncepcję “bimodalnego IT”. Ma to być odpowiedź na zmieniające się oczekiwania wobec działów IT – tj. do wymagań “tanio” i “dobrze” dochodzą dwa nowe – tj. “szybko” i “elastycznie”. W świecie idealnym, w warunkach jakie rodzi digitalizacja wewnętrzne IT najlepiej powinno być przetransformowane w elastyczny start’up. Ale oczywiście jest to niewykonalne. Co nie oznacza, że od CIO nie będą oczekiwane rezultaty – zwłaszcza w odniesieniu do szybkości i elastyczności działania. I tutaj ma pomóc “bimodalne IT”.

paź
20

Raport Gartnera o repozytoriach architektonicznych

Źródło: Andrzej Sobczak
gartner

Jak co roku na jesieni Gartner opublikował swój “magicznych kwadrat” poświęcony repozytoriom architektonicznym. I chyba po raz pierwszy próbował oszacować wartość całego rynku EA. Zapraszam do analizy najważniejszych wniosków z tego materiału. Poza zakresem tego raportu znalazły się narzędzia, które są coraz częściej używane przez architektów korporacyjnych – tj. do zarządzania portfelami projektów, zarządzaniem danymi finansowymi, zarządzaniem ryzykiem, zgodnością z przepisami prawnymi, planowaniem finansowym.

paź
22

Narzędzia do EA wg Gartnera a polskie realia

Źródło: Andrzej Sobczak
repository

Parę dni temu, jak co roku o tej porze, firma analityczna Gartner opublikowała zaktualizowaną edycję “magicznego kwadratu” dla narzędzi do zarządzania architekturą korporacyjną. Jakie wyniki uzyskały poszczególne narzędzia i jak to się ma do polskich realiów?

wrz
03

Trzy kategorie produktów architektonicznych

Źródło: Andrzej Sobczak
trzy_pudelka

Firma analityczna Gartner dokonała klasyfikacji produktów architektów korporacyjnych na trzy kategorie – tj. produkty diagnostyczne (diagnostic products), produkty umożliwiające podjęcie określonych działań/decyzji (enabling products) oraz produkty wykonywalne (actionable products). Uważam, że to bardzo dobry pomysł, bo od razu można określić, czego należy spodziewać się od produktu, należącego do danej kategorii. Poza tym ta klasyfikacja zmusza do przygotowania materiałów, które nie mają jedynie charakteru tzw. “paper consulting”. Do pierwszej kategorii (tj. produktów diagnostycznych) zaliczyłbym wszystkie te materiały, które opisują stan bazowy (stan odniesienia) – czyli architekturę “as-is”. Do kategorii produktów umożliwiających podjęcie określonych działań/decyzji zaklasyfikowałbym definicję pryncypiów architektonicznych, wizję architektury, opis standardów, opis […..]

sie
21

Bardzo interesujące źródło informacji o EA (i nie tylko) – wideo z konferencji Gartnera

Źródło: Andrzej Sobczak
gartner

Przeglądając serwisy internetowe poświęcone zarządzaniu strategicznym w IT natrafiłem na witrynę “Gartner Events On Demand“. Na chwilę obecną zawiera ona ponad 205 nagrań wideo z konferencji przygotowywanych przez firmę analityczną Gartner (oczywiście nie tylko dotyczących EA, ale także big data, cloud computing, mobile,…). Co prawda dostęp do tych treści jest płatny (od 49 dolarów za pojedyncze nagranie, 399 dolarów za 10 nagrań oraz 1199 dolarów za 205 nagrań), ale mam też jedną dobrą wiadomość. Po dokonaniu rejestracji na stronie można nieodpłatnie uzyskać pełny dostęp do 3 dowolnych nagrań. Ja gorąco polecam filmy: Hype Cycle: Enterprise Architecture, Enterprise Architecture for CIOs That […..]

sie
17

Czym jest “Customer Centric Enterprise Architecture”?

Źródło: Andrzej Sobczak
customer

Pod koniec 2012 roku firma analityczna Gartner przeprowadziła ogólnoświatowe badania wśród 333 osób piastujących funkcje prezesa lub dyrektora generalnego. Uzyskane wyniki można podsumować jednym zdaniem: architekci korporacyjni powinni wspierać zarządy w osiągnięciu niezwykłej kombinacji. Składa się na nią zapewnienie wzrostów i zyskowności, przy jednoczesnej redukcji kosztów, co ma nastąpić w okresie silnej niepewności warunków rynkowych (na ten ostatni element wskazało blisko 68% respondentów). 

maj
01

Rośnie rola architektów korporacyjnych w organizacjach

Źródło: Andrzej Sobczak
money

Kilka miesięcy temu firma analityczna Gartner przeprowadziła badania nt. roli architektów korporacyjnych w przedsiębiorstwach. Badaniami objęto osoby zatrudnione jako architekci korporacyjni w USA oraz Europie. Wyniki tych prac zostały zaprezentowane w raporcie “EA Practitioners Have Significant Influence on $1.1 Trillion in Enterprise IT Spend”.  Okazało się, że – po przeprowadzeniu odpowiednich estymat – architekci korporacyjni  podejmują “finalne decyzje zakupowe” w zakresie  IT dla budżetu sięgającego 331 miliardów dolarów na całym świecie,  zaś wpływają w istotnym stopniu na dalszych 774 miliardów dolarów. Łącznie architekci korporacyjni mają więc wpływ “finalny” lub “bardzo istotny” w zakresie wydatków na IT w kwocie 1.1 biliona dolarów.