mar
30

CDO – nowy sojusznik architektów korporacyjnych?

Źródło: Andrzej Sobczak
cdo

Na stronie ComputerWorld On-Line pojawił się artykuł pt. “Nowy rywal dla CIO?”. Autorzy odwołują się do opracowania Gartnera, które wskazuje, że w ciągu najbliższych dwóch lat aż jedna czwarta firm na świecie będzie miała stanowisko Chief Digital Officer (CDO). Zgodnie z Gartnerem CDO (Wiceprezesi ds. Cyfryzacji) są najczęściej członkami zarządu (a przy najmniej do nich raportują) lub są bezpośrednio pełnomocnikami prezesa. Ich zakres odpowiedzialności  to  przeprowadzenie zakończonej sukcesem cyfrowej transformacji w firmie. Ze względu na swoje (bardzo wysokie) umiejscowienie w strukturze organizacyjnej mają oni możliwość przeprowadzenia głębokich zmian organizacyjnych –  nie tylko w obszarze technologicznym, ale również kadrowym. Co więcej są oni w stanie pozyskać środki finansowe od […..]

mar
20

Makiawelizmy w pracy architekta korporacyjnego

Źródło: Andrzej Sobczak
machiavelli

Niccolò Machiavelli był jedną z najważniejszych postaci włoskiego renesansu. Znany jest on przede wszystkim ze swojego traktatu “Książę”. Wyłoży on w nim swoją doktrynę polityczną, nazwaną od jego nazwisko makiawelizmem. Zgodnie z nią najważniejszym celem w polityce jest racja państwa. Aby ją osiągnąć można korzystać z wszelkich dostępnych środków (także np. podstępu). Autor uważał, że polityka jest sztuką skutecznego działania. Mąż stanu, aby prowadzić skuteczną politykę, musi sięgać po środki i metody, które czasami bywają sprzeczne z powszechnie przyjętymi zasadami moralnymi. Dodatkowo powinien on zachowywać pozory łaskawości, prawości, człowieczeństwa, a siłę powinien łączyć z podstępem.

sty
01

Top 10 wydarzeń w obszarze architektury korporacyjnej w 2012 r.

Źródło: Andrzej Sobczak
top_ten_2012

W niniejszym wpisie chciałbym podsumować 10 wydarzeń, które miały miejsce w minionym już roku, a które wskazują na to, że problematyka architektury korporacyjnej ma się dobrze, mimo niezbyt sprzyjającej koniunktury gospodarczej. Dobierając te wydarzenia starałem się uchwycić zarówno wydarzenia ogólnoświatowe jak i wydarzenia, które miały miejsce w Polsce (dla zachowania balansu podałem 5 wydarzeń ze świata i 5 z Polski).

gru
27

Opis stanowiska pracy dla architekta korporacyjnego

Źródło: Andrzej Sobczak
opis_stanowiska_pracy

Opis stanowiska pracy przedstawia, dlaczego dane stanowisko zostało utworzone i po co istnieje w danej organizacji. Zawiera ono zarys podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku, formalnych wymagań stawianych kandydatowi, a także zakresu odpowiedzialności pracownika.  W opisie stanowiska nie ma miejsca na wszystkie zadania pełnione przez pracownika, część z nich może znaleźć się w zakresie czynności – obowiązkach pracownika. W opisie danego stanowiska należy wpisać jedynie te zadania, które są przypisane do danego stanowiska pracy.

paź
14

Model klasyfikacji zagadnień architektonicznych

Źródło: Andrzej Sobczak
Lego_szafka

Wdrażając praktykę architektoniczną w organizacji bardzo często stajemy przed następującą kwestią: czy uwzględniliśmy już wszystkie niezbędne elementy, aby móc mówić, że kompleksowo zajęliśmy się problematyką architektury korporacyjnej? W celu próby odpowiedzi na to pytanie podjąłem próbę opracowania schematu klasyfikującego zagadnienia z obszaru praktyki architektonicznej. Jego celem nie jest zastąpienie istniejących podejść do budowy architektury korporacyjnej, lecz odniesienie się do zagadnienia, czy wszystkie kluczowe elementy związane z podejściem architektonicznym zostały uwzględnione w organizacji.  

sie
05

Scrum Master vs. Główny Architekt – czyli Scrum4EA (cz. I)

Źródło: Andrzej Sobczak
scrum

Od dłuższego czasu zastanawiam się, czy i w jakim stopniu można zastosować podejście agile na bazie Scrum do budowy architektury korporacyjnej (jako przeciwwagę do klasycznych sposobów – np. TOGAF). Moje rozważania metodyczne postaram się przybliżyć  w serii wpisów, które roboczo nazwałem ” Scrum4EA”. Na początek zacznę od rozważań ogólnych i jednego bardziej szczegółowego zagadnienia. Zgodnie z definicją Scrum jest to metodyka, która może być zastosowana do rozwiązywania złożonych problemów adaptacyjnych, w taki sposób, aby produktywnie i kreatywnie wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości. Zaliczana jest ona do metodyk zwinnych, zgodnych z manifestem Agile. Jej nazwa wywodzi się z młyna (scrum) w rugby. Analogia ta nawiązuje do szybkiego dopasowywania […..]

kwi
26

Zanim Rada Architektoniczna podejmie decyzję

Źródło: Andrzej Sobczak
Decyzje

Zgodnie z ramami architektonicznymi TOGAF Rada Architektoniczna (nazywana również Radą ds. Architektury –  z ang. Architecture Board) ma przypisany szeroki zakres odpowiedzialności –w szczególności dotyczących podejmowania kluczowych decyzji.