mar
21

Dwa słowa o Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Źródło: Andrzej Sobczak
pzip

Na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do pobrania jest robocza wersja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Jak piszą jego autorzy: “Program […] jest dokumentem strategicznym określającym kluczowe wyzwania w obszarze informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług e-administracji świadczonych obywatelom, w tym przedsiębiorcom oraz wymagań związanych z rozwojem nowoczesnego cyfrowego społeczeństwa w perspektywie 2020 r.” Materiał ten został upubliczniony w ramach konsultacji roboczych, których celem jest zebranie opinii o dokumencie oraz o tym, czy zaproponowany kierunek prac spełnia oczekiwania związane z procesami informatyzacji państwa. Konsultacje potrwają do 22 kwietnia 2013 r.

lis
20

Czy to koniec ery informatyków, jaką znamy?

Źródło: Andrzej Sobczak
dinozaur

Mój kolega, który obecnie pracuje jako informatyk w europejskiej centrali globalnej firmy dystrybucyjnej  przysłał mi swoje spostrzeżenia na temat wykonywanych przez niego zadań. A zaczynają się one tak: “Pracuję w dziale IT w zespole obsługi aplikacji administracyjnych. Czyli rachunkowość, kadry-płace, zarządzanie samochodami, itp. Ja zajmuje się controllingiem w ramach rachunkowości. Zwłaszcza budżetowaniem. Co jest w tym szczególnego – nie wiem kim jestem. Nie wiem czy jestem pracownikiem działu technicznego IT, czy członkiem zespołu budżetowania.“