maj
01

Rośnie rola architektów korporacyjnych w organizacjach

Źródło: Andrzej Sobczak
money

Kilka miesięcy temu firma analityczna Gartner przeprowadziła badania nt. roli architektów korporacyjnych w przedsiębiorstwach. Badaniami objęto osoby zatrudnione jako architekci korporacyjni w USA oraz Europie. Wyniki tych prac zostały zaprezentowane w raporcie “EA Practitioners Have Significant Influence on $1.1 Trillion in Enterprise IT Spend”.  Okazało się, że – po przeprowadzeniu odpowiednich estymat – architekci korporacyjni  podejmują “finalne decyzje zakupowe” w zakresie  IT dla budżetu sięgającego 331 miliardów dolarów na całym świecie,  zaś wpływają w istotnym stopniu na dalszych 774 miliardów dolarów. Łącznie architekci korporacyjni mają więc wpływ “finalny” lub “bardzo istotny” w zakresie wydatków na IT w kwocie 1.1 biliona dolarów.