lip
11

Który standard IT jest najmniej praktyczny?

Źródło: Andrzej Sobczak
akademia

Standardy to zebrana i sprawdzona w praktyce wiedza pochodząca z wielu przedsięwzięć. Ich właściwe zastosowanie pozwala zapobiec pojawieniu się w organizacji błędów popełnionych już wcześniej przez innych. Ponadto ułatwiają one komunikację zarówno wewnątrz jednostki (zwłaszcza na linii IT-biznes) jak również z jej otoczeniem zewnętrznym (w tym z dostawcami rozwiązań). Praktycznie każdy obszar tematyczny IT ma swojej standardy (przy czym w większości są to standardy de-facto – tj. są niezwykle popularne, ale nie zostały one zatwierdzone przez żadną formalną organizację standaryzacyjną typu ISO).  Jakiś czas temu zapytałem użytkowników Akademii Standardów IT, który z 8 standardów jest ich zdaniem najmniej użyteczny (można było […..]

kwi
23

“Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym” – zaproszenie na ogólnopolskie seminarium

Źródło: Andrzej Sobczak
diuna

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym zaprosić wszystkich przedstawicieli jednostek sektora publicznego do nieodpłatnego  udziału w ogólnopolskim seminarium “Od centrum kosztów do centrum innowacji – czyli jak zmienić rolę działów informatyki w jednostkach sektora publicznego“. Seminarium to odbędzie się 13 czerwca 2013 r. na terenie kampusu SGH. Nieskromnie napiszę, że udało mi się zaprosić do uczestnictwa prawdziwych liderów w polskim sektorze publicznym – którzy postrzegają informatykę, nie jako przykry obowiązek, ale szansę świadczenia innowacyjnych usług publicznych na rzecz obywateli. Wśród uczestników seminarium są m.in. Pan Andrzej Ręgowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji), Pan Dariusz Śpiewak (Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. Informatyki), Pan Przemysław […..]

mar
19

O architekturze korporacyjnej w Think

Źródło: Andrzej Sobczak
think

Z prawdziwą przyjemnością informuję, że w ostatnim numerze (1/2013) magazynu Think ukazał się mój artykuł pt.: “Architektura korporacyjna nie jest samotną wyspą”. Przedstawiłem w nim tezę, że nie można rozpatrywać architektury korporacyjnej w oderwaniu od innych elementów składowych systemu zarządzania organizacją. Wręcz przeciwnie – architekturę korporacyjną należy traktować jako swego rodzaju “klej” łączący poszczególne składowe organizacji. Dlatego też niezbędne jest  stworzenie swego rodzaju „metodycznej platformy integracyjnej” łączącej poszczególne obszary zarządcze (np. zarządzanie portfelem projektów i programów, zarządzanie usługami, zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania). Platformy tej nie należy rozpatrywać w kontekście konkretnego narzędzia informatycznego. Chodzi raczej o zidentyfikowanie punktów styku pomiędzy określonymi podejściami […..]

lut
10

Przewodnik po standardach związanych z zarządzaniem IT

Źródło: Andrzej Sobczak
standard

Firma Van Haren Publishing (która jest znana m.in. z wydawania specyfikacji TOGAF oraz ArchiMate) opublikowała na swoich stronach internetowych opracowanie pt. “Global Standards and Publications. Edition 2012/2013“. Jest to syntetyczny przewodnik po 36 standardach (w tym standardach de jure oraz  standardach de facto) oraz zbiorach dobrych praktyk związanych z szeroko rozumianą informatyką – od zarządzania projektami, poprzez wytwarzanie oprogramowania, aż po zagadnienia związane z architekturą korporacyjną (przy czym ponieważ Van Haren jest firmą holenderską – jest bardzo dużo odniesień do standardów tam popularnych). Architektów, oczywiście oprócz TOGAFa i ArchiMate, powinny zainteresować: Amsterdam Information Management Model, Application Services Library, Business Information Services Library, Frameworx, SABSA oraz SqEME.

wrz
24

Nowe ramy Forrestera

Źródło: Andrzej Sobczak
lego

Na początku września na blogu Forrestera pojawiła się zapowiedź nowych ram architektonicznych “Business-Centered Enterprise Architecture Framework”. Zdaniem Henry Peyret’a, analityka tej firmy, obecnie istniejące podejścia są niewystarczające. Z tego względu Forrester połączył metody zaczerpnięte z architektury biznesowej, zarządzania portfelem projektów oraz biblioteki ITIL. Efekt końcowy, to hybrydowe ramy, pozwalające na zarządzanie ciągłą zmianą,  od fazy planowania, poprzez projektowanie, implementację aż po utrzymanie.

kwi
10

O potrzebie łączenia podejść metodycznych

Źródło: Andrzej Sobczak
Laczenie_podejsc

Pomimo, że architektura korporacyjna kładzie szczególny nacisk na całościowe (holistyczne) ujęcie należy mieć świadomość, że koncepcja ta musi harmonijnie współistnieć z innymi obszarami funkcjonowania każdej organizacji.