sty
29

Kontrakty architektoniczne w TOGAF

Źródło: Andrzej Sobczak
Kontrakt architektoniczny

W szerszym ujęciu kontrakt (łac. contractus) oznacza zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron (konsens), ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. W TOGAF’ie kontrakt  jest narzędziem ładu architektonicznego (Architecture Governance). Odzwierciedla on porozumienie zawarte przez zespół ds. architektury korporacyjnej (często w osobie Głównego Architekta) z drugą stroną i dotyczy on kwestii związanych z szeroko rozumianymi pracami architektonicznymi (lub realizacją rozwiązań na bazie tych prac). W zależności od tego, kim jest “druga strona” w TOGAFie mogą występować różnego rodzaju kontrakty.