paź
22

Konsekwencje krótkoterminowej orientacji działania firmy

Źródło: Andrzej Sobczak
short_term

Z badań, jakie przeprowadziłem nt. wdrażania koncepcji architektury korporacyjnej w Polsce wynika, że jedną z największych barier odnośnie do tej koncepcji jest brak szybko widocznych rezultatów. Obecnie,w trudnych ekonomicznie czasach, oczekuje się bowiem, że korzyści z przedsięwzięcia IT pojawią się w kilka miesięcy, a nie kilkanaście bądź nawet dłużej. Można więc stwierdzić, że dominuje krótkoterminowa orientacja działania firmy. Ale ma ona swoje negatywne konsekwencje w działaniach organizacji.