sie
13

Poziomy szczegółowości metamodelu zawartości TOGAF

Źródło: Andrzej Sobczak
Metamodel_szczegoly

W TOGAF 9 po raz pierwszy oficjalnie wprowadzono metamodel zawartości (Content Metamodel). We wcześniejszych wersjach TOGAF przygotowywano go zazwyczaj w ramach kastomizacji ram architektonicznych. Odbywało się to w fazie wstępnej cyklu TOGAF ADM i była to tzw. praca konsultancka, a nie oficjalne podejście, zatwierdzone przez  The Open Group.