mar
19

O architekturze korporacyjnej w Think

Źródło: Andrzej Sobczak
think

Z prawdziwą przyjemnością informuję, że w ostatnim numerze (1/2013) magazynu Think ukazał się mój artykuł pt.: “Architektura korporacyjna nie jest samotną wyspą”. Przedstawiłem w nim tezę, że nie można rozpatrywać architektury korporacyjnej w oderwaniu od innych elementów składowych systemu zarządzania organizacją. Wręcz przeciwnie – architekturę korporacyjną należy traktować jako swego rodzaju “klej” łączący poszczególne składowe organizacji. Dlatego też niezbędne jest  stworzenie swego rodzaju „metodycznej platformy integracyjnej” łączącej poszczególne obszary zarządcze (np. zarządzanie portfelem projektów i programów, zarządzanie usługami, zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania). Platformy tej nie należy rozpatrywać w kontekście konkretnego narzędzia informatycznego. Chodzi raczej o zidentyfikowanie punktów styku pomiędzy określonymi podejściami […..]