wrz
03

Trzy kategorie produktów architektonicznych

Źródło: Andrzej Sobczak
trzy_pudelka

Firma analityczna Gartner dokonała klasyfikacji produktów architektów korporacyjnych na trzy kategorie – tj. produkty diagnostyczne (diagnostic products), produkty umożliwiające podjęcie określonych działań/decyzji (enabling products) oraz produkty wykonywalne (actionable products). Uważam, że to bardzo dobry pomysł, bo od razu można określić, czego należy spodziewać się od produktu, należącego do danej kategorii. Poza tym ta klasyfikacja zmusza do przygotowania materiałów, które nie mają jedynie charakteru tzw. “paper consulting”. Do pierwszej kategorii (tj. produktów diagnostycznych) zaliczyłbym wszystkie te materiały, które opisują stan bazowy (stan odniesienia) – czyli architekturę “as-is”. Do kategorii produktów umożliwiających podjęcie określonych działań/decyzji zaklasyfikowałbym definicję pryncypiów architektonicznych, wizję architektury, opis standardów, opis […..]

sie
13

Architekt korporacyjny jako pracownik outsourcowany. Czy to na pewno dobry pomysł?

Źródło: Andrzej Sobczak
outourcing

Jakiś czas temu mój kolega – Pan Jarek Żeliński, który specjalizuje się w obszarze analizy biznesowej i zarządzania wymaganiami – opublikował na swoim blogu tekst pt.: “Jak rozmawiać z biznesem nt. Architektury Korporacyjnej“. Pojawił się w nim akapit, który skłonił mnie do chwili zastanowienia i przygotowania mojego komentarza (pozwoliłem sobie również na to,  ze względu na fakt, iż w tym tekście byłem kilkukrotnie cytowany :) ).  Poniżej przytaczam przedmiotowy akapit: “Od czego należy zacząć [wdrożenie architektury korporacyjnej – przyp. AS)]? Od zbudowania własnej (lub  własnego wariantu) metodyki jej tworzenia oraz zatrudnieniu Architekta. Czy to powinien być własny pracownik? Moim zdaniem nie, […..]

gru
03

Wymiana modeli architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
puzzle

W sytuacji, w której organizacja stosuje produkty różnych firm do tworzenia modeli architektonicznych w pewnym momencie pojawia się problem: w jaki sposób wymieniać te modele między poszczególnymi narzędziami. W tym celu najczęściej stosuje się mechanizmy bazujące na standardzie XMI. Skrót XMI pochodzi od zwrotu “XML Metadata Interchange”. Standard ten jest rozwijany przez Object Management Group (OMG) i  od samego początku nastawiony był na wymianę modeli z wykorzystaniem odpowiednio zaadaptowanego języka XML. Za jego pomocą  można np. eksportować i importować modele w najpopularniejszym narzędziu w Polsce – tj. Enterprise Architect firmy Sparx. Oczywiście nie ma róży bez kolców.