maj
19

Strategia, model biznesowy, architektura korporacyjna – jak to powiązać?

Źródło: Andrzej Sobczak
Strategia

Podczas ostatniego IMPAKTu, poświęconego zarządzaniu portfelem IT, wywiązała się dyskusja nt. relacji występujących pomiędzy strategią, modelem biznesowym a architekturą korporacyjną. Ponieważ na sali było ponad 30 praktyków, ciężko uznać to za problem o charakterze akademickim. Wydaje się, że warto spróbować uporządkować relacje pomiędzy tymi pojęciami. Punktem wyjście do tych prac będzie zdefiniowanie poszczególnych pojęć. Przy czym, dla pełności obrazu, zacznę od terminów odnoszących się do wartości jeszcze bardziej ogólnych  niż te, które są zawarte w strategii – tj. misji i wizji.

cze
01

Relacje między architekturą biznesową a modelami biznesu

Źródło: Karol Piąsta
strategia

Truizmem jest stwierdzenie, że architektura biznesowa jest niezwykle istotnym elementem architektury korporacyjnej. Jej nieuwzględnienie bardzo utrudnia dostarczenie wartości dodanej przez architekturę korporacyjną dla organizacji.