lut
05

Architektura korporacyjna państwa – próba diagnozy

Źródło: Andrzej Sobczak
Architektura Korporacyjna Państwa

Architekturę korporacyjną państwa definiuję jako bazujące na modelach i pryncypiach architektonicznych narzędzie (mechanizm) strategicznego zarządzania modernizacją państwa realizowaną przy pomocy technologii informacyjnych.