gru
22

Polska terminologia w obszarze architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
Tłumaczenie

Kwestie terminologiczne w obszarze architektury korporacyjnej od samego początku popularyzacji tej problematyki w Polsce (czyli od roku 2005) budzą istotne kontrowersje. Należy zacząć od samego zwrotu “enterprise architecture”, który jest tłumaczony jako “architektura korporacyjna”, ale jeszcze spotyka się tłumaczenie “architektura przedsiębiorstwa” (co wydaje mi się bezrefleksyjnym tłumaczeniem słowa enterprise na język polski, gdyż zawęża tę koncepcję jedynie do przedsiębiorstw (a przecież można ją stosować z powodzeniem do banków, szpitali, administracji publicznej…)). Natomiast w słowniku terminów ITIL v 3 zwrot “enterprise architecture” został przetłumaczony jako “architektura całościowa”. Wydaje się jednak, że również to tłumaczenie nie do końca oddaje idę “enterprise”. Zgodnie z TOGAF […..]