sty
01

Quo Vadis UML?

Źródło: Andrzej Sobczak
kompas

Język UML ma długą historię.  Jego początki sięgają połowy lat 90-tych XX w., kiedy to Grady Booch, Ivar Jacobson oraz James Rumbaugh rozpoczęli wspólne prace nad zunifikowanym językiem modelowania systemów informatycznych, który wspierałby paradygmat obiektowy. W czerwcu 1996 roku opracowana została dokumentacja języka UML w wersji 0.9.  Następnie powstało konsorcjum odpowiedzialne za rozwój UML, w które zaangażowali się tacy giganci jak HP, IBM, Oracle i Microsoft. Wynikiem współpracy był UML 1.0. W styczniu 1997 roku UML 1.0 przekazano grupie Object Management Group (OMG), która do dzisiaj zajmuje się jego rozwojem.

lip
31

Kolejna interesująca inicjatywa OMG – Value Delivery Modeling Language

Źródło: Andrzej Sobczak
value

Jakiś czas temu pisałem o ciekawej inicjatywie organizacji standaryzacyjnej OMG (znanej m.in. z takich standardów jak UML, BPMN, CORBA) dotyczącej CMMN (czyli: Case Management Model and Notation). Obecnie w sieci trafiłem na ślad prac nad innym standardem – VDML (czyli: Value Delivery Modeling Language). Punktem wyjścia do stworzenia tego standardu była obserwacja (niezwykle istotna również z punktu widzenia architekta korporacyjnego), że coraz częściej istnieje potrzeba zamodelowania interakcji pomiędzy różnymi organizacjami – czyli działającymi w sieci.

lip
07

Powstaje nowy standard OMG – CMMN

Źródło: Andrzej Sobczak
case

Konsorcjum OMG (twórca takich standardów jak BPMN i UML) ogłosiło właśnie, że będzie rozwijać standard CMMN (czyli: Case Management Model and Notation). W chwili obecnej jest on w wersji “beta”, ale trwają intensywne prace, aby możliwie szybko opublikować jego finalną specyfikację. Do czego można będzie wykorzystywać powstający standard i dlaczego jest on istotny z punktu widzenia modelowania architektury korporacyjnej – w szczególności architektury biznesowej?

maj
21

ArchiMate a przypadek użycia

Źródło: Andrzej Sobczak
integration

Tworząc modele architektoniczne możemy stosować do tego celu różne języki. Z badań, które przeprowadziłem w zeszłym roku najpopularniejszy w Polsce w dalszym ciągu jest  język UML (stworzony przez OMG), coraz częściej zaczyna być również stosowany ArchiMate (stworzony przez The Open Group). W praktyce spotykam się również z taką kombinacją: na poziomie architektury strategicznej i segmentów (obydwa te pojęcia wprowadza TOGAF) stosowany jest ArchiMate, zaś na poziomie architektury potencjału/rozwiązania – UML. Pojawia się tutaj jednak kwestia jak łączyć takie modele.

gru
03

Wymiana modeli architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
puzzle

W sytuacji, w której organizacja stosuje produkty różnych firm do tworzenia modeli architektonicznych w pewnym momencie pojawia się problem: w jaki sposób wymieniać te modele między poszczególnymi narzędziami. W tym celu najczęściej stosuje się mechanizmy bazujące na standardzie XMI. Skrót XMI pochodzi od zwrotu “XML Metadata Interchange”. Standard ten jest rozwijany przez Object Management Group (OMG) i  od samego początku nastawiony był na wymianę modeli z wykorzystaniem odpowiednio zaadaptowanego języka XML. Za jego pomocą  można np. eksportować i importować modele w najpopularniejszym narzędziu w Polsce – tj. Enterprise Architect firmy Sparx. Oczywiście nie ma róży bez kolców.