wrz
23

Fotoreportaż z Seminarium OSAKA’2012

Źródło: Andrzej Sobczak
osaka_castle

W dniu 19 września na terenie kampusu SGH odbyło się ogólnopolskie seminarium OSAKA’2012 (Ogólnopolskie Seminarium „Architektura Korporacyjna w Akcji’2012”). Zostało ono zorganizowane przez Katedrę Informatyki Gospodarczej SGH. Tematyka seminarium w całości poświęcona została zagadnieniom związanym z wykorzystaniem koncepcji architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture) w organizacjach publicznych i przedsiębiorstwach.

sie
26

Finalizacja programu Seminarium “Architektura korporacyjna w akcji’2012″

Źródło: Andrzej Sobczak
SGH

Już za niecały miesiąc, a dokładniej 19 września, odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium “Architektura Korporacyjna w Akcji” (czyli OSAKA’2012). Organizuję je w ramach Katedry Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie program Seminarium został już ustalony (zakładam jeszcze możliwość drobnych jego rozszerzeń). Od samego początku planowania Seminarium nacisk został położony na praktyczne aspekty związane z  architekturą korporacyjną. Dlatego wśród tematów poruszanych w pierwszej części Seminarium znajdą się m.in.: informacje o obecnym stanie wdrażania architektury korporacyjnej w Polsce, relacje architektury korporacyjnej ze strategią IT/strategią biznesową, sposoby wyznaczania i rozliczenia celów dla prac architektonicznych.