mar
21

Dwa słowa o Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Źródło: Andrzej Sobczak
pzip

Na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do pobrania jest robocza wersja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Jak piszą jego autorzy: “Program […] jest dokumentem strategicznym określającym kluczowe wyzwania w obszarze informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług e-administracji świadczonych obywatelom, w tym przedsiębiorcom oraz wymagań związanych z rozwojem nowoczesnego cyfrowego społeczeństwa w perspektywie 2020 r.” Materiał ten został upubliczniony w ramach konsultacji roboczych, których celem jest zebranie opinii o dokumencie oraz o tym, czy zaproponowany kierunek prac spełnia oczekiwania związane z procesami informatyzacji państwa. Konsultacje potrwają do 22 kwietnia 2013 r.

kwi
24

Co zrobić, żeby nie było nowego falstartu e-administracji?

Źródło: Andrzej Sobczak
Państwo 2.0

23 kwietnia Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji, przedstawił raport „Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji”. Na szczegółową lekturę i poszerzoną ocenę tego liczącego 89 stron dokumentu przyjdzie jeszcze czas, ale obecnie chciałbym podzielić się moimi refleksjami – jak zaprezentowana w nim wizja nowego otwarcia dla polskiej e-administracji wiąże się z koncepcjami architektonicznymi (a w szczególnością z koncepcją architektury korporacyjnej państwa).

gru
31

Podsumowanie roku 2011

Źródło: Andrzej Sobczak
Koniec roku

Końcówka roku sprzyja podsumowaniu zdarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W przypadku architektury korporacyjnej można wyróżnić co najmniej pięć wydarzeń, które można uznać za szczególnie istotne.

gru
22

Plan Informatyzacji Państwa a architektura korporacyjna

Źródło: Andrzej Sobczak
Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa (PIP) jest instrumentem planowania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych. Wprowadza go Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W projekcie Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 pojawiła się próba diagnozy, dlaczego realizacja wcześniejszego Planu Informatyzacji (obejmującego lata 2009-2010) nie była do końca sukcesem (a zdaniem niektórych należy uznać ją za klęskę).