lip
27

Agile i EA – wrogowie czy przyjaciele?

Źródło: Andrzej Sobczak
ring

W wielu rozmowach, które ostatnio przeprowadziłem nt. wdrożenia zarządzania architekturą korporacyjną w organizacjach pojawia się szczególnie często jeden wątek – EA nie jest dobrym pomysłem na czasy kryzysu, teraz liczy się agile – czyli szybkie dostarczenie rezultatu biznesowego do organizacji.  Zestawienie tych dwóch koncepcji (tj. architektury korporacyjnej i agile) w  przeciwległych narożnikach “ringu bokserskiego” nie wydaje się chyba jednak dobrym pomysłem. Każe z tych podejść ma bowiem silne i słabe strony. Oczywiście mam świadomość tego, że rezultaty z wdrożenia podejścia architektonicznego są odroczone w czasie (na pewno nie należy liczyć na zwrot z inwestycji w przeciągu 9-12 miesięcy), że często […..]

mar
19

O architekturze korporacyjnej w Think

Źródło: Andrzej Sobczak
think

Z prawdziwą przyjemnością informuję, że w ostatnim numerze (1/2013) magazynu Think ukazał się mój artykuł pt.: “Architektura korporacyjna nie jest samotną wyspą”. Przedstawiłem w nim tezę, że nie można rozpatrywać architektury korporacyjnej w oderwaniu od innych elementów składowych systemu zarządzania organizacją. Wręcz przeciwnie – architekturę korporacyjną należy traktować jako swego rodzaju “klej” łączący poszczególne składowe organizacji. Dlatego też niezbędne jest  stworzenie swego rodzaju „metodycznej platformy integracyjnej” łączącej poszczególne obszary zarządcze (np. zarządzanie portfelem projektów i programów, zarządzanie usługami, zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania). Platformy tej nie należy rozpatrywać w kontekście konkretnego narzędzia informatycznego. Chodzi raczej o zidentyfikowanie punktów styku pomiędzy określonymi podejściami […..]

kwi
10

O potrzebie łączenia podejść metodycznych

Źródło: Andrzej Sobczak
Laczenie_podejsc

Pomimo, że architektura korporacyjna kładzie szczególny nacisk na całościowe (holistyczne) ujęcie należy mieć świadomość, że koncepcja ta musi harmonijnie współistnieć z innymi obszarami funkcjonowania każdej organizacji.