cze
19

Forum Praktyków BPM – czyli nie tylko o architekturze korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
proces

Pozwalam sobie zasygnalizować Państwu konferencję pt. “Forum Praktyków BPM – Process Oriented Organization 2014″, które odbędzie się w dniach 13-14 października w Warszawie. Myślą przewodnią tego spotkania jest “Rzeczywistość z perspektywy procesowca, czyli integracja metod, technologii i systemów zarządzania”. Prelegentami będą m.in. przedstawiciele firm Neuca S.A., Philips, DHL Global Forwarding, ING Bank Śląski, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Miejski we Wrocławiu. W ramach tego przedsięwzięcia będę miał również przyjemność poprawdzić wystąpienie pt. “Od zarządzania procesami do zarządzania architekturą korporacyjną. Czyli jak wdrożyć i doskonalić praktykę architektoniczną w organizacji?”. Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są na stronie: www.bpmpractice.pl.

paź
04

Czym jest modelowanie potencjału biznesowego?

Źródło: Andrzej Sobczak
potencjal_ludzki

W powszechnym rozumieniu termin potencjał/zdolność (ang. capability) oznacza ogół możliwości, którymi dysponuje organizacja, system lub osoba  do wykonania określonych czynności lub inaczej mówiąc do realizacji danego zestawu działań. Potencjał biznesowy (business capability) definiuje zdolność organizacji do skutecznego wykonywania konkretnego działania. Potencjał biznesowy określa “co” organizacja  robi i co jest rdzeniem jej działalności. Nie definiuje on “jak” te działalności są realizowane. William Ulrich uważa, że zdolności biznesowe są rdzeniem architektury biznesowej (która doprecyzowuje jak należy wykonywać określone działania – począwszy od procesów, poprzez lokalizacje, aktorów, role itp.). Dzięki temu opis na poziomie potencjału jest zdecydowanie bardziej stabilny (wolniej się zmienia) niż na […..]