lut
13

Architektura korporacyjna a ryzyko

Źródło: Andrzej Sobczak
Ryzyko

Jedną z podstawowych korzyści związanych z wdrożeniem koncepcji  architektury korporacyjnej w organizacji jest dostarczenie mechanizmów wspomagających  zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (Enterprise Risk Management).