kwi
04

Scenariusze biznesowe w architekturze korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
scenariusz biznesowy

Ramy architektoniczne  TOGAF wprowadzają termin “scenariusz biznesowy” (“business scenario”). Jest on bardzo często mylony z opisem procesu biznesowego oraz scenariuszem przypadków użycia (use case scenario).