lis
12

Zmierzmy się z terminologią dotyczącą EA

Źródło: Andrzej Sobczak
bokser

Jedną z podstawowych barier, która w istotny sposób spowalnia upowszechnianie się architektury korporacyjnej jest brak ogólnie uzgodnionej terminologii.  W Polsce jest to szczególnie trudne, bo nakładają się na to kwestie związane z tłumaczeniami z języka angielskiego. Postanowiłem rozpocząć prace, które powinny docelowo (chociaż mam świadomości jak odległy jest to horyzont czasowy) doprowadzić do ujednolicenia w Polsce terminologii z zakresu architektury korporacyjnej. Jako punkt wyjścia potraktowałem ramy architektonicznej TOGAF w wersji 9.1 oraz oficjalny słownik angielsko-polski (mający status standardu The Open Group) dotyczący tych ram. Ponieważ jednak w polskich organizacjach, w których występuje praktyka architektoniczna stosowana jest szersza terminologia, niż wynikająca z samego TOGAF’a […..]

gru
31

Podsumowanie roku 2011

Źródło: Andrzej Sobczak
Koniec roku

Końcówka roku sprzyja podsumowaniu zdarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W przypadku architektury korporacyjnej można wyróżnić co najmniej pięć wydarzeń, które można uznać za szczególnie istotne.

gru
22

Polska terminologia w obszarze architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
Tłumaczenie

Kwestie terminologiczne w obszarze architektury korporacyjnej od samego początku popularyzacji tej problematyki w Polsce (czyli od roku 2005) budzą istotne kontrowersje. Należy zacząć od samego zwrotu “enterprise architecture”, który jest tłumaczony jako “architektura korporacyjna”, ale jeszcze spotyka się tłumaczenie “architektura przedsiębiorstwa” (co wydaje mi się bezrefleksyjnym tłumaczeniem słowa enterprise na język polski, gdyż zawęża tę koncepcję jedynie do przedsiębiorstw (a przecież można ją stosować z powodzeniem do banków, szpitali, administracji publicznej…)). Natomiast w słowniku terminów ITIL v 3 zwrot “enterprise architecture” został przetłumaczony jako “architektura całościowa”. Wydaje się jednak, że również to tłumaczenie nie do końca oddaje idę “enterprise”. Zgodnie z TOGAF […..]

gru
19

Czym jest architektura korporacyjna?

Źródło: Andrzej Sobczak
Architektura

Prowadząc szkolenia, wykłady, bardzo często słyszę pytanie, jak należy rozumieć termin “architektura korporacyjna” (enterprise architecture).