paź
25

Mikrousługi (Microservices) – faktyczna nowość, czy kolejny buzzword?

Źródło: Andrzej Sobczak
mikrouslugi

W chwili obecnej coraz większą popularność wśród projektantów architektury oprogramowania zaczyna zdobywać koncepcja “mikrousług”. Jest to alternatywne – w stosunku do monolitycznego – podejście do budowy aplikacji. Stosowane jest ono m.in. przez takie firmy jak Amazon, The Guardian, czy Netflix. Do tej pory nie wypracowano jednak jednej, obowiązującej definicji tego pojęcia. Martin Fowler zauważa, że mikrousługi są jednym ze stylów architektonicznych, zgodnie z którym powstające oprogramowanie składa się z zestawu mikro-usług, z których każda działa w ramach własnego procesu i komunikuje się z innymi mikro-usługami za pomocą lekkich protokołów komunikacyjnych – takich jak np. HTTP. Każda mikro-usługa koncentruje się na wsparciu […..]

wrz
23

Wzorce, style i architektury referencyjne – miszmasz terminologiczny

Źródło: Andrzej Sobczak
patterns

Analizując materiały poświęcone architekturze oprogramowania/architekturze korporacyjnej często spotyka się z określeniami: wzorzec architektoniczny, styl architektoniczny, architektura referencyjna. Niestety często pojęcia te są mylone lub stosowane w niewłaściwym kontekście. Niniejszy tekst ma pomóc uporządkować tą problematykę. Wzorzec architektoniczny, według : L. Bassa, P. Clementsa i R. Kazmana stanowi podstawowy element projektowania architektury systemu, który wykorzystywany jest do tworzenia stylów architektury i modeli referencyjnych. Wzorzec architektoniczny definiuje się jako rozwiązanie architektoniczne mające wpływ na cechy jakościowe budowanego systemu w zakresie jego dostępności, modyfikowalności, efektywności, bezpieczeństwa, testowalności, używalności.

maj
08

Dlaczego toną inicjatywy dotyczące architektury?

Źródło: Andrzej Sobczak
okret

Podobno dobrze uczyć się na błędach. A jeszcze lepiej jest się uczyć na cudzych błędach. Na blogu Simplicable opublikowanych zostało „7 błędów popełnianych przez architektów korporacyjnych”. 

sty
19

Nowe standardy dla SOA i cloud computing autorstwa The Open Group

Źródło: Andrzej Sobczak
Open_short

17 stycznia 2012 konsorcjum The Open Group (organizacja zajmująca się standaryzacją w obszarze IT, odpowiadająca m. in. za rozwój ram architektonicznych TOGAF oraz języka do modelowania architektury korporacyjnej ArchiMate) poinformowało o opublikowaniu dwóch nowych standardów, które mają pozwalać organizacjom na skuteczniejsze zintegrowanie posiadanych przez nie elementów architektury zorientowanej na usługi (SOA) oraz Cloud Computing. Zdaniem The Open Group standardy te mogą być również przydatne przy wdrażaniu koncepcji architektury korporacyjnej.