mar
30

CDO – nowy sojusznik architektów korporacyjnych?

Źródło: Andrzej Sobczak
cdo

Na stronie ComputerWorld On-Line pojawił się artykuł pt. “Nowy rywal dla CIO?”. Autorzy odwołują się do opracowania Gartnera, które wskazuje, że w ciągu najbliższych dwóch lat aż jedna czwarta firm na świecie będzie miała stanowisko Chief Digital Officer (CDO). Zgodnie z Gartnerem CDO (Wiceprezesi ds. Cyfryzacji) są najczęściej członkami zarządu (a przy najmniej do nich raportują) lub są bezpośrednio pełnomocnikami prezesa. Ich zakres odpowiedzialności  to  przeprowadzenie zakończonej sukcesem cyfrowej transformacji w firmie. Ze względu na swoje (bardzo wysokie) umiejscowienie w strukturze organizacyjnej mają oni możliwość przeprowadzenia głębokich zmian organizacyjnych –  nie tylko w obszarze technologicznym, ale również kadrowym. Co więcej są oni w stanie pozyskać środki finansowe od […..]