sty
07

Czy architektura korporacyjna jest tylko dla dużych organizacji?

Źródło: Andrzej Sobczak
Rozmiar organizacji

Obecnie zakładanie start-upów w Polsce stało się modne. Wynika to z faktu, że na rynku pojawiło się sporo pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej (w tym w szczególności z Programu “Innowacyjna Gospodarka”), ponadto funkcjonuje spora liczba funduszy inwestycyjnych nastawionych na branżę IT/internetową. W sieci i na spotkaniach branżowych można spotkać się z informacjami, że warto takie start-upy tworzyć np. zgodnie z metodyką “Lean Startup“. Pytanie, czy w organizacji typu start-up, będącej na początku swojego “cyklu życia” – co siłą rzeczy powoduje, że jest ona niewielka – może być przydatna koncepcja architektury korporacyjnej? Pierwszy sondaż przeprowadzony wśród architektów korporacyjnych wskazuje, że NIE. Wynika […..]