paź
23

Czy dobre praktyki zarządzania mają sens?

Źródło: Andrzej Sobczak
best_practices

Cały czas twierdzę, że zagadnienia związane z architekturą korporacyjną są raczej domeną obszaru zarządzania, a nie informatyki (mimo, że polskie realia temu niestety przeczą – dlatego u nas dominuje koncepcja “Enterprise IT Architecture”, a nie “Enterprise Architecture”). Jeżeli tak, to podejście architektoniczne może być potraktowane jako jedna z dobrych praktyk zarządczych (oprócz np. zarządzania przez cele, strategicznej karty wyników, lean manufacturing itp.).  Wspominam o tym, bo ostatnio przeczytałem artykuł Nicholasa Blooma, Raffaella Saduna oraz Johna Van Reenena pt. “Zarządzanie a wyniki: fakty i dowody”, który ukazał się w marcowym numerze Harvard Business Review Polska (03/2013). Autorzy omówili w nim wyniki badań, które dotyczyły próby weryfikacji […..]

kwi
10

O potrzebie łączenia podejść metodycznych

Źródło: Andrzej Sobczak
Laczenie_podejsc

Pomimo, że architektura korporacyjna kładzie szczególny nacisk na całościowe (holistyczne) ujęcie należy mieć świadomość, że koncepcja ta musi harmonijnie współistnieć z innymi obszarami funkcjonowania każdej organizacji.