paź
24

Rekomendacja D KNF – szansa czy zagrożenie dla EA?

Źródło: Andrzej Sobczak
bank

W styczniu 2013 r. przyjęta została jednogłośnie przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) nowa wersji rekomendacji “D”, która dotyczy zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Poprzednia wersja tej rekomendacji została opublikowana w roku 2002 – czyli bez mała 11 lat temu (dla “świata IT w bankach” to przecież epoka – proszę zwrócić uwagę na stan bankowości internetowej (nie mówiąc o mobilnej) wówczas i w chwili obecnej). Co się zmieniło w stosunku do poprzedniej wersji?

paź
22

Zarządzanie informatyką – obszar badawczy rozwijany na SGH

Źródło: Andrzej Sobczak
sgh

Jak być może Państwo wiecie jestem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Szkole Głównej Handlowe w Warszawie. Od samego początku pracuję w Katedrze Informatyki Gospodarczej funkcjonującej w ramach Kolegium Analiz Ekonomicznych. Przez ostatnie trzy lata kierowałem Zakładem Systemów Informacyjnych, który działał w ramach tej Katedry. Celowo i świadomie piszę o tym w czasie przeszłym. Od października b.r. Katedra Informatyki Gospodarczej została przekształcona w jednostkę większą – tj. Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Ja natomiast objąłem funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Informatyką. 

sie
02

Polecam artykuł: “CIO coraz mniej ważny?”

Źródło: Andrzej Sobczak
cio

Pan Andrzej Gontarz, wiceprezes fundacji “Instytut mikroMakro” przygotował na potrzeby dwutygodnika ComputerWorld bardzo inspirujący artykuł pt.: “CIO coraz mniej ważny?”. Zaczyna się on tak: “Przedstawiciele działów IT żyją w mitycznym przekonaniu o własnej wyjątkowości i ponadprzeciętnych możliwościach działania, mając jednocześnie silne poczucie niedoceniania swoich starań i kompetencji przez resztę organizacji. Pora wreszcie skończyć z mrzonkami o wyjątkowej roli CIO w firmie. Dział IT w organizacji jest tak samo ważny jak każdy inny. Liczy się na tyle, na ile potrafi być użyteczny dla przedsiębiorstwa w ramach swojej specjalności i na ile przedsiębiorstwo potrafi wykorzystać jego fachowy potencjał”. Cały tekst jest dostępny nieodpłatnie […..]

sie
26

Finalizacja programu Seminarium “Architektura korporacyjna w akcji’2012″

Źródło: Andrzej Sobczak
SGH

Już za niecały miesiąc, a dokładniej 19 września, odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium “Architektura Korporacyjna w Akcji” (czyli OSAKA’2012). Organizuję je w ramach Katedry Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie program Seminarium został już ustalony (zakładam jeszcze możliwość drobnych jego rozszerzeń). Od samego początku planowania Seminarium nacisk został położony na praktyczne aspekty związane z  architekturą korporacyjną. Dlatego wśród tematów poruszanych w pierwszej części Seminarium znajdą się m.in.: informacje o obecnym stanie wdrażania architektury korporacyjnej w Polsce, relacje architektury korporacyjnej ze strategią IT/strategią biznesową, sposoby wyznaczania i rozliczenia celów dla prac architektonicznych. 

lip
19

Strategiczne zarządzanie IT w sektorze publicznym na bazie architektury korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
StrategiPlanning

Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem razem z Tygodnikiem Computerworld organizuje warsztaty „Strategiczne zarządzanie IT w jednostkach sektora publicznego”. Odbędą się one w dniu 17 października w Warszawie. Ich celem jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy nt. zestawu narzędzi zarządczych pozwalających na zwiększenie efektywności funkcjonowania działów IT w jednostkach sektora publicznego w obszarze planowania rozwoju systemów informatycznych. Istotna część warsztatów poświęcona będzie wykorzystaniu koncepcji architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych.

lut
05

Architektura korporacyjna państwa – próba diagnozy

Źródło: Andrzej Sobczak
Architektura Korporacyjna Państwa

Architekturę korporacyjną państwa definiuję jako bazujące na modelach i pryncypiach architektonicznych narzędzie (mechanizm) strategicznego zarządzania modernizacją państwa realizowaną przy pomocy technologii informacyjnych.