lut
19

50 pytań i odpowiedzi dotyczących TOGAF

Źródło: Andrzej Sobczak
qa

Postanowiłem zebrać w jednym miejscu odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania dotyczące ram architektonicznych TOGAF. Pozwolą one rozwiać mity, które narosły wokół tego podejścia do budowy architektury korporacyjnej. Oczywiście nie jest to kompletna lista. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania – zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

paź
29

Sprint w TOGAF ADM – czyli Scrum4EA (cz. IV)

Źródło: Andrzej Sobczak
sprint

Niniejszy wpis stanowi kontynuację prezentowanej przeze mnie już wcześniej problematyki adaptacji technik zwinnych (na przykładzie Scrum’a) na potrzeby tworzenia architektury korporacyjnej. Roboczo podejście to określiłem mianem Scrum4EA. Tym razem chciałbym skoncentrować się na sercu Scrum’a jakim jest sprint oraz odnieść go do ADM (Architecture Development Method – czyli metody tworzenia i wykorzystania architektury korporacyjnej), będącej centralną częścią TOGAFa. Chciałbym podkreślić, że niniejsze rozważania mają charakter wstępny, dlatego będę zobowiązany za Państwa uwagi/komentarze.

wrz
03

Persona w architekturze korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
Persona

W TOGAF 9 wprowadzono w bardzo szerokim stopniu zarządzanie interesariuszami architektury korporacyjnej (w TOGAF 8 zagadnienie to było traktowane po macoszemu). W szczególności chodzi o właściwe zidentyfikowanie odbiorców produktów i usług praktyki architektonicznej. Zgodnie ze specyfikacją standardu, działania w tym obszarze powinno wykonywać się podczas fazy A cyklu ADM (czyli fazy tworzenia Wizji Architektury) – wynika to z faktu, że dla każdego cyklu ADM występować może różne grono interesariuszy (jest to pochodna sytuacji, że poszczególne cykle ADM mogą różnić się celem i zakresem). Oczywiście nie oznacza to, że w kolejnych fazach nie można rozszerzyć grona interesariuszy – wręcz jest to […..]

sie
27

Model dostarczania wartości EA (cz. II)

Źródło: Andrzej Sobczak
Labirynt EA

W lipcu przedstawiłem materiał nt. modelu dostarczania wartości w związku z budową praktyki architektonicznej w organizacji. Obecnie przygotowałem przewodnik nt. opracowania modelu dla punktowego wykorzystania podejścia architektonicznego. Analogicznie jak w pierwszym wpisie, przyjmuję dwa założenia. Po pierwsze: architektura korporacyjna nie jest celem samym w sobie, lecz pełni funkcję usługową do pozostałych działań/funkcji w organizacji (przyjęcie tego założenia determinuje sposób definiowania wdrożenia podejścia architektonicznego).

sie
20

Zespół architektoniczny a Scrum – czyli Scrum4EA (cz. III)

Źródło: Andrzej Sobczak
Team

W kolejnym wpisie nt. zastosowania podejścia zwinnego do wytwarzania architektury korporacyjnej chciałbym odnieść się do  ostatniej z ról, jaką definiuje Scrum, a mianowicie Zespołu Wytwórczego (Deweloperskiego). Zgodnie ze ScrumGuide (odnoszę się do jego polskiej wersji, przygotowanej przez inicjatywę “PodDrzewem.pl”), jest to zespół złożony z profesjonalistów, których zadaniem jest dostarczenie, na zakończenie każdego Sprintu, gotowego do wydania Przyrostu produktu. Tylko te osoby są zaangażowane w wytwarzanie Przyrostu.

sie
13

Poziomy szczegółowości metamodelu zawartości TOGAF

Źródło: Andrzej Sobczak
Metamodel_szczegoly

W TOGAF 9 po raz pierwszy oficjalnie wprowadzono metamodel zawartości (Content Metamodel). We wcześniejszych wersjach TOGAF przygotowywano go zazwyczaj w ramach kastomizacji ram architektonicznych. Odbywało się to w fazie wstępnej cyklu TOGAF ADM i była to tzw. praca konsultancka, a nie oficjalne podejście, zatwierdzone przez  The Open Group.

sie
05

Scrum Master vs. Główny Architekt – czyli Scrum4EA (cz. I)

Źródło: Andrzej Sobczak
scrum

Od dłuższego czasu zastanawiam się, czy i w jakim stopniu można zastosować podejście agile na bazie Scrum do budowy architektury korporacyjnej (jako przeciwwagę do klasycznych sposobów – np. TOGAF). Moje rozważania metodyczne postaram się przybliżyć  w serii wpisów, które roboczo nazwałem ” Scrum4EA”. Na początek zacznę od rozważań ogólnych i jednego bardziej szczegółowego zagadnienia. Zgodnie z definicją Scrum jest to metodyka, która może być zastosowana do rozwiązywania złożonych problemów adaptacyjnych, w taki sposób, aby produktywnie i kreatywnie wytwarzać produkty o najwyższej możliwej wartości. Zaliczana jest ona do metodyk zwinnych, zgodnych z manifestem Agile. Jej nazwa wywodzi się z młyna (scrum) w rugby. Analogia ta nawiązuje do szybkiego dopasowywania […..]